Struktura lidského hrdla: jeho anatomie, schéma a zařízení

 • Komplikace

Lidské hrdlo má dvě vzájemně propojené části: hltan a hrtan. Anatomická struktura těchto částí lidského krku přímo souvisí s funkcemi, které vykonávají.

Jak funguje lidské hrdlo, je podrobně popsáno na této stránce..

Struktura lidského hltanu

Hltan je „bránou“ vedoucí do dvou nejdůležitějších systémů našeho těla - dýchacího a trávicího. Tato trubice, jako by byla „zavěšena“ na spodní části lebky, spojuje nosní dutinu s hrtanem a je rozdělena na tři části: nosní, orální a hrtanovou.

Tyto fotografie ukazují strukturu lidského hrdla:

Nazofarynx lze nazvat „křižovatkou“. Choans (otvory nosní dutiny) jdou tam a po stranách (na úrovni dolních turbinátů) jsou viditelné vstupy do sluchových trubic, které vedou přímo k bubínkovým dutinám pravého a levého ucha. Všechny otvory jsou „střeženy“ hromaděním speciální lymfoidní tkáně - hltanu - a vejcovodů.

Pod nosohltanem je připojen k orofaryngu, spojený s ústní dutinou klenbou hltanu. Horní hranice hltanu jsou měkké patro a uvula a dolní hranice kořen jazyka (přední stěna hltanu k němu přiléhá další „číhající“ mandlí - lingvální).

Po stranách jsou patrné palatinové oblouky, ve výklencích „spárovaných“ spárovaných palatinových mandlí. Zadní stěna hltanu je rovněž pokryta lymfoidní tkání a obklopuje takzvaný lymfatický hltanový prstenec.

Hrtan sousedí s epiglottis a kořenem jazyka, postupně se zužuje a přechází do jícnu.

Takto funguje hrdlo člověka zevnitř:

 • Mandle dostaly své jméno podle podobnosti s kostmi mandlí kvůli volné struktuře lymfoidní tkáně.
 • U novorozenců nejsou mandle vyvinuté, jejich formace je v závislosti na individuálních vlastnostech dítěte dokončena asi o šest měsíců nebo jeden rok.
 • Níže jsou fotografie a popisy struktury hrtanu jako součásti lidského hrdla.

Struktura lidského hrtanu

Hrtan je svaly spojen s hyoidní kostí a spojuje nosohltan s dolními dýchacími cestami - průdušnicí a plícemi. Tvar tohoto orgánu poskytuje systém chrupavky, který tvoří pružnou, pohyblivou trubici..

Cricoidní chrupavka tvoří základ hrtanu, štítná chrupavka slouží jako rám a chrupavka epiglottis funguje na principu víčka, chrání dýchací cesty před žvýkaným jídlem při polykání.

Spárované chrupavky (klínové, arytenoidní, rohovité) posilují hrtan, pomáhají mu zužovat se a rozšiřovat.

Struktura hrdla a hrtanu osoby: schéma, zařízení nosohltanu

Chcete-li studovat příčiny onemocnění hrdla, musíte znát jeho strukturu. Lékaři ORL čelí nejen chorobám krku, ale také základním strukturám: hrtanu, hltanu a průdušnici.

Když mluvíme o anatomii lidského krku, je třeba začít s hltanem, což je dutina, ve které se rozlišují tři části: nosní, ústní a hrtanová. Pod jeho sliznicí se skrývají takzvané „koule“ svalů, které hltanu pomáhají vykonávat funkce polykání, dýchání a tvorby hlasu.

Horní část hltanu, která komunikuje s nosní dutinou přes choany, se nazývá nazofarynx. Na jeho bočních stěnách se ústa Eustachových trubic otevírají na úrovni zadních konců dolních turbinátů.

Na zadní horní stěně nosohltanu se hromadí lymfadenoidní tkáň tvořící nosohltanovou nebo třetí amygdalu, která vypadá jako 5-6 hřebenů, které se zdají vycházet z jednoho centra.

Ve struktuře hrdla je tato amygdala u dětí od 2 do 3 let často v hypertrofovaném stavu; s věkem se začíná snižovat a s nástupem puberty má formu difuzní lymfadenoidní tkáně, která ostře nevyčnívá nad povrch sliznice kopule nosohltanu.

Věnujte pozornost fotografii struktury lidského hrdla: střední část hltanu je omezena bočními a zadními stěnami, které jsou pokračováním odpovídajících stěn nosohltanu, a komunikují vpředu s ústní dutinou hltanem. Dutina hltanu je shora omezena měkkým patrem, ze stran - předními a zadními palatinovými oblouky, zespodu - kořenem jazyka.

V hltanu je lymfadenoidní tkáň dobře vyvinutá. Tvoří významné shluky mezi palatinovými oblouky a tvoří palatinové mandle (první a druhý). Na volném povrchu, který je obrácen k hltanu, mají četné trhliny nebo mezery, které pronikají celou tloušťkou mandlí.

Plochý vrstvený epitel pokrývá volný povrch amygdaly a mezer. V kořeni jazyka je stejná akumulace lymfadenoidní tkáně. Tvoří lingvální nebo čtvrtou amygdalu..

Tyto čtyři mandle, stejně jako lymfatické folikuly, tvoří řetězec ve formě prstence o tloušťce sliznice, který se nazývá lymfadenoidní prsten hltanu..

Orofarynx je další ve struktuře lidského krku, je oddělen od hrtanu hltanu umístěného níže, který prochází přímo do jícnu, rovinou, která je zadním pokračováním kořene jazyka. Dolní část dutiny hltanu má vstup do hrtanu.

Sliznice nosohltanu je lemována vícevrstvým sloupcovitým řasinkovým epitelem a další dvě části hltanu jsou lemovány vícevrstvým plochým epitelem. Sliznice hltanu obsahuje četné slizniční žlázy. Svaly se nacházejí pod sliznicí kompresorů hltanu - hrdla.

Schéma struktury lidského krku

Hrdlo je velmi důležitá struktura v lidském těle, protože spojuje ústa a nos s jícnem a hrtanem. Je důležité znát strukturu hrdla, protože právě s tím jsou spojeny nejčastější nemoci vyžadující přesnou diagnózu a komplexní léčbu. Tato část těla obsahuje koncentraci krevních cév, svalových a nervových vláken důležitých pro život..

Je třeba objasnit, že pojem hrdlo v anatomii chybí, i když je tak pevně zakořeněn v lexikonu. Tento termín označuje komplexní systém skládající se z hrtanu, hltanu a průdušnice. Hrdlo začíná od hyoidní kosti a končí poblíž klíční kosti. Je třeba vzít v úvahu všechny prvky hrdla..

Jak hltan funguje?

Hltan začíná na spodní části lebky a končí na úrovni obratlů VI-VII krčního hřebene. Uvnitř je dutina, která se nazývá dutina hltanu. Nachází se mezi dutinami úst a nosu a páteří. Existují 3 strukturní segmenty hltanu:

 1. Klenba je horní část orgánu, který sousedí s kostmi lebky..
 2. Nosní segment nebo nosohltan, který je součástí dýchacích cest. Všechny stěny hltanu mají tendenci ustupovat a pouze v nosní části jsou nehybné. V přední části nosního segmentu jsou umístěny choany - vnitřní nosní otvory.
 3. Boční stěny, na kterých jsou umístěny trychtýřové otvory sluchové trubice, prvek středního ucha.

Horní a zadní stěny hltanu jsou odděleny vrstvou lymfoidní tkáně, která také odděluje měkké patro od faryngálního otvoru trubice. Na základně hltanu je lymfoepiteliální prstenec, který se skládá z lingvální, hltanové mandle, páru vejcovodů a dvojice palatinových mandlí.

Hltan je připojen k ústní dutině hltanem. Tato střední část hltanu se nachází na úrovni III obratle krční páteře a nazývá se ústní orgán. Plní několik funkcí, protože jím prochází trávicí a dýchací trakt současně..

Ve spodní části hltanu je lokalizován takzvaný laryngeální segment. Probíhá od začátku hrtanu do spodní části jícnu. Hrtanový otvor je umístěn před touto částí. Stěna hltanu je pokryta vláknitou vrstvou, která je spojena s kostrou hlavy. Vláknitá tkáň na základně je připojena k hladkému svalstvu a nahoře je pokryta sliznicí.

Hlavní část nosohltanu je pokryta buňkami řasinkového epitelu, což je vysvětleno funkcí tohoto segmentu - dýcháním. Ve zbytku hltanu jsou stěny lemovány několika vrstvami plochého epitelu, což přispívá k hladkému průchodu potravy během polykání. Normální spolknutí pomáhají také žlázy vylučující hlen a hladké svaly hltanu..

Jak probíhá proces polykání?

Vzhledem k tomu, že hltan současně slouží k dýchání a jídlu, je vybaven speciální regulační funkcí, která nedovoluje, aby se jídlo při polykání dostalo do dýchacích cest. Na zadní straně jazyka je hrudka jídla pomocí svalových kontrakcí přitlačena na tvrdé patro a vstupuje do hltanu.

V této době měkké patro mírně stoupá a přibližuje se k zadní stěně hltanu. Výsledkem je jasné oddělení nosního hltanu od orálního. Současně svaly nad hyoidní kostí táhnou hrtan nahoru a kořen jazyka se stahuje a tlačí dolů.

Ten vyvíjí tlak na epiglottis a snižuje jej do otvoru spojujícího hltan s hrtanem.

Následná kontrakce hltanových svalů tlačí kus jídla směrem k jícnu. Podélná svalová vlákna ve stěně hltanu plní funkci zvedáků a táhnou je ve směru bolusu potravy.

Anatomie hrtanu a její účel

Hrtan se nachází naproti IV, V a VI obratlům krčního hřebene, pod hyoidní kostí v přední části krku. Obrysy tohoto orgánu jsou jasně naznačeny zvenčí. Za hrtanem je dolní hltan.

Na obou stranách hrtanu leží důležité krevní cévy a přední stěna orgánu je pokryta svaly umístěnými pod hyoidní kostí, fascií krku a horní části postranních segmentů štítné žlázy.

Spodní část hrtanu končí základnou průdušnice.

Hrtan je chráněn jakousi hyalinní strukturou chrupavky. Anatomický diagram má 9 prvků:

 • osamělé: cricoid, epiglottis, štítná žláza;
 • spárované: klínovité, rohovité a arytenoidní.

Struktura lidského krku, jeho anatomie a schéma a zařízení 2019

Krk je velmi složitý orgán odpovědný za dýchání, mluvení a pohyb jídla..

Stručně řečeno, jeho struktura je založena, jak jsme již řekli, na hltanu (hltanu) a hrtanu (hrtanu). Jelikož je tento orgán vodivým kanálem, je velmi důležité, aby všechny jeho svaly fungovaly harmonicky a správně. Nekonzistence v jejich činnosti povede k tomu, že se jídlo může dostat do dýchacího systému a vytvořit nebezpečnou situaci, dokonce až k smrti.

Struktura hrdla u dítěte je stejná jako u dospělých. Ale děti mají užší dutiny a trubice. Ve výsledku může být každé onemocnění, při kterém dochází k otokům těchto tkání, extrémně nebezpečné. Je žádoucí, aby osoba poznala strukturu takového orgánu, protože to může být užitečné v případě péče o něj a během léčby. Nosohltanu a orofaryngu jsou vylučovány v hltanu.

Hltan

Hltan (hltan) je kuželovitá struktura, obrácená vzhůru nohama. Nachází se v zadní části úst a dolů ke krku. Kužel je nahoře širší. Nachází se poblíž základny lebky, což jí dodává větší sílu..

Spodní část je kombinována s hrtanem. Vrstva tkáně, která pokrývá vnějšek hltanu, je představována pokračováním vrstvy tkání ústní dutiny ležící venku..

Má mnoho žláz produkujících hlen, které se podílejí na zvlhčení krku při jídle a mluvení..

Anatomie hrdla

Struktura lidského krku

Krk, stejně jako hltan a hrtan, se skládá z osteomuskulárních a viscerálních částí. Osteomuskulární aparát zajišťuje pohyb hlavy ve třech rovinách. Viscerální se skládá z:

 • polykací, dýchací, štítná žláza a slinné žlázy;
 • páry velkých nervů, cévní svazky;
 • lymfatická centra.

Hrdlo je kraniálně ohraničeno dolním okrajem čelisti a vnějším výčnělkem týlní kosti. Je kaudálně ohraničen okrajem hrudní kosti, klíční kosti a projekcí C7.

Tkáň v krku je vertikálně a horizontálně oddělena třemi listy cervikální fascie. Poskytují plastičnost a pohyblivost krčních svalů a orgánů při pohybech hlavy a krku bez projevů obstrukce cév, polykání a dýchacích cest.

Povrchová a pretracheální vrstva cervikální fascie je spojena s klíční kostí a rukojetí hrudní kosti, což zabraňuje šíření zánětu kaudálně. Prostor mezi pretracheálními a obratlovými listy, který obsahuje vnitřní krční orgány a nervový vaskulární svazek, je slabě kaudálně spojen s interkostálním prostorem. Přívod krve do krku zajišťují větve:

 • carotis ext.;
 • thyroidea inf.;
 • a. vertebralis.

Hlavní venózní odtok směřuje k v. Jugularis int., Menší jde do páteře a dolních štítných žláz. Motoricky, citlivě a vegetativně se orgány krku pohybují pomocí n. VII, IX, X, XI, XII (nervy 2–5 arteriálního oblouku), 8 hrdla a krční sympatikus, mírně - s použitím n. PROTI.

Hltan (latinsky: pharynx) je společná oblast trávicího a dýchacího systému, skrz kterou se jídlo přesouvá do jícnu a žaludku. Hltan hraje velmi důležitou roli jak při dýchání, tak při polykání..

Hltan je trubka ve tvaru trychtýře, která spojuje nosní dutinu a ústa se žaludkem. Hltan je umístěn v zadní části krku, jeho délka je asi 15 cm, podobně jako v případě struktury hrdla a hrtanu je povrch hltanu lemován sliznicí, která jej chrání před účinky žaludečních šťáv. Struktura stěny hltanu se skládá z vazů a svalů.

Hltan je umístěn na lebeční bázi a na úrovni prstencové chrupavky hrtanu prochází do tubulárního jícnu. Hranici mezi nosní a ústní oblastí tvoří měkké patro. Slouží jako „křižovatka“ mezi dýchacím a polykacím traktem..

Hltan se skládá ze 3 částí:

 • nosohltanu;
 • ústní část;
 • laryngeální část.

Nosohltan (nosohltan - nosohltan, pars nasalis) vyrovnává tlak mezi nosohltanovou dutinou a dutinou středního ucha, jejíž zadní stěnou je lymfatická tkáň.

Orofarynx (otopharynx - orofarynx, pars oralis) leží za ústní dutinou. V orofaryngeální stěně je lymfatická tkáň vycházející z kořene jazyka spojena s mandlemi. Tato část hltanu je součástí obranného systému těla, je to bariéra umístěná v místě nejčastějšího pronikání infekcí.

Hrtanová část (laryngopharynx, pars laryngea) je třetí částí hltanu. Pokračuje dolů z orofaryngu do obratle C6, kde hltan prochází jícnem. Na křižovatce dochází k zúžení mezi laryngeální chrupavkou (vpředu) a páteří (vzadu).

Hrdlo začíná spojením úst do hltanu. Mezi nimi je díra, která se nazývá hltan. Je to on, kdo je sledován lékaři, když žádají pacienty, aby otevřeli ústa a poté prozkoumali hrdlo..

Horní část hltanu je tvořena měkkým patrem a uvula, po stranách jsou palatinové oblouky a dole - kořen jazyka. Palatinové oblouky tvoří každé dvě prohlubně, trojúhelníkového tvaru.

Tam se nacházejí palatinové mandle (žlázy), které se skládají z lymfoidní tkáně.

Tyto orgány patří do imunitního systému těla a zabraňují dalšímu pronikání patogenních mikrobů, virů, prvoků, hub.

Hltan je umístěn za hltanem. Jeho počáteční část je na úrovni horní části krku. Hltan přechází do jícnu. Jeho délka u dospělého je v průměru až 15 cm, jeho šířka nepřesahuje 5 cm.

Nachází se uprostřed krku, před páteří, obklopený svalem a volnou pojivovou tkání, cévními formacemi a nervovými svazky. Hrtan se nachází před hltanem..

Hltan

Hltan je dutina se třemi sekcemi. Tvoří ji horní, zadní, dvě boční a přední stěny, skládající se ze čtyř vrstev látky. Vlastnosti struktury hrdla a stěn hltanu, fungování měkkého patra umožňují nejen polykat, ale také zabránit vstupu potravy do dýchacího systému a nosních cest.

 • nosní část (nosohltan);
 • orální (orofarynx);
 • hrtan (hypofaryng).

Nosní část se podílí na pohybu vzduchu z nosních průchodů, na zvlhčování, neutralizaci a určuje schopnost člověka rozlišovat pachy. Ústa hltanu zajišťují přirozený pohyb potravy trávicím traktem. Hrtan - dýchání a tvorba zvuku.

Pod nosohltanem, na úrovni kořene jazyka, začíná orofarynx v zadním směru. Končí to vstupem do hrtanu.

Vnitřní povrch hltanu, obrácený k ústní dutině, je pokryt dlaždicovými epiteliálními buňkami uspořádanými do několika vrstev.

Sliznice také obsahuje velké množství žláz, které vylučují hlen. Svalová tkáň prochází pod sliznicí, která tvoří kompresory hltanu.

Díky těmto svalům se jídlo pohybuje směrem k jícnu, tedy k začátku trávicího traktu.

U stěn hltanu (po stranách) jsou tepny a žíly, které zajišťují přívod krve do hlavy a krku, stejně jako velké nervové kmeny sympatické části nervového systému, které jsou odpovědné za regulaci všech funkcí vnitřních orgánů a systémů lidského těla.

Hrtan

Hrtan patří do horních cest dýchacích. Začíná to na úrovni kosti těsně pod jazykem. Končí přechodem do průdušnice. Strukturu orgánu tvoří chrupavková tkáň, vazy, svalová vlákna, krev a lymfatické cévy, nervy.

Nasofaryngeální sloučenina

Ve struktuře hrdla a hrtanu se rozlišují struktury, které je tvoří, například výše uvedený nosohltan a orofarynx. Zvažte jednu z nich.

Nasofarynx je nejvyšší část hltanu. Zespodu je omezen měkkým patrem, které se při polykání začíná pohybovat nahoru. Pokrývá tedy nosohltan..

To je nezbytné pro jeho ochranu před částicemi potravy vstupujícími do dýchacích cest. V horní stěně nosohltanu jsou adenoidy - shluky tkáně umístěné za jeho stěnou.

Tento orgán má také tunel, který spojuje hrdlo se středním uchem. Tato formace se nazývá Eustachova trubice..

Struktura nosohltanu, orofaryngu a lidského hrtanu

Hrdlo začíná spojením úst do hltanu. Mezi nimi je díra, která se nazývá hltan. Je to on, kdo je sledován lékaři, když žádají pacienty, aby otevřeli ústa a poté prozkoumali hrdlo..

Horní část hltanu je tvořena měkkým patrem a uvula, po stranách jsou palatinové oblouky a dole - kořen jazyka. Palatinové oblouky tvoří každé dvě prohlubně, trojúhelníkového tvaru.

Tam se nacházejí palatinové mandle (žlázy), které se skládají z lymfoidní tkáně.

Tyto orgány patří do imunitního systému těla a zabraňují dalšímu pronikání patogenních mikrobů, virů, prvoků, hub.

Hltan je umístěn za hltanem. Jeho počáteční část je na úrovni horní části krku. Hltan jde do jícnu.

Jeho délka u dospělého je v průměru až 15 cm, jeho šířka nepřesahuje 5 cm.

Nachází se uprostřed krku, před páteří, obklopený svalem a volnou pojivovou tkání, cévními formacemi a nervovými svazky. Hrtan se nachází před hltanem..

Hltan

Hltan je dutina se třemi sekcemi. Tvoří ji horní, zadní, dvě boční a přední stěny, skládající se ze čtyř vrstev látky. Vlastnosti struktury hrdla a stěn hltanu, fungování měkkého patra umožňují nejen polykat, ale také zabránit vstupu potravy do dýchacího systému a nosních cest.

 • nosní část (nosohltan);
 • orální (orofarynx);
 • hrtan (hypofaryng).

Nosní část se podílí na pohybu vzduchu z nosních průchodů, na zvlhčování, neutralizaci a určuje schopnost člověka rozlišovat pachy. Ústa hltanu zajišťují přirozený pohyb potravy trávicím traktem. Hrtan - dýchání a tvorba zvuku.

Pod nosohltanem, na úrovni kořene jazyka, začíná orofarynx v zadním směru. Končí to vstupem do hrtanu.

Vnitřní povrch hltanu, obrácený k ústní dutině, je pokryt dlaždicovými epiteliálními buňkami uspořádanými do několika vrstev.

Sliznice také obsahuje velké množství žláz, které vylučují hlen. Svalová tkáň prochází pod sliznicí, která tvoří kompresory hltanu.

Díky těmto svalům se jídlo pohybuje směrem k jícnu, tedy k začátku trávicího traktu.

U stěn hltanu (po stranách) jsou tepny a žíly, které zajišťují přívod krve do hlavy a krku, stejně jako velké nervové kmeny sympatické části nervového systému, které jsou odpovědné za regulaci všech funkcí vnitřních orgánů a systémů lidského těla.

Hrtan

Hrtan patří do horních cest dýchacích. Začíná to na úrovni kosti těsně pod jazykem. Končí přechodem do průdušnice. Strukturu orgánu tvoří chrupavková tkáň, vazy, svalová vlákna, krev a lymfatické cévy, nervy.

Prevence onemocnění krku

V chladném období v zemích s mírným podnebím je velmi snadné onemocnět nachlazením nebo bolestmi v krku. Abyste se vyhnuli krku a virovým onemocněním, měli byste:

Očistěte hrdlo kloktadly. K opláchnutí použijte teplou vodu, postupně snižujte její teplotu. Místo vody můžete použít odvar z léčivých rostlin - měsíček nebo šalvěj, šišky, eukalyptus.

Zubní kartáček vyměňujte jednou za měsíc a po nemoci, abyste se znovu neinfikovali bakteriemi, které na něm zůstaly, navštivte zubaře. Neustále posilujte imunitní systém pestrou a výživnou stravou, pijte ne příliš horký čaj s citronem nebo ovocný nápoj z lesních plodů a ovoce.

Pro preventivní účely můžete použít odvar a šípkový sirup, propolis, česnek. Pokud je to možné, omezte kontakt s nemocnými, použijte gázové obvazy. Vyhněte se podchlazení, mokrým nohám v chladném počasí. Pravidelně místnost vyvětrejte a proveďte mokré čištění.

Při prvních příznacích onemocnění hrdla poskytněte ochranu před chladem, užívejte antivirotika. Ideálním lékem na krk je med, přírodní antiseptikum. Med by měl být používán nejen během nemoci, ale také jako prevence každý den. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Antibiotika lze užívat pouze po konzultaci s lékařem a na jeho doporučení. Jakýkoli průběh léčby s příznivým průběhem onemocnění je nejlépe dokončit, aby se předešlo komplikacím.

Nezapomeňte, že hrdlo a hrtan musí být pečlivě chráněny, protože jejich nemoci, zejména v akutní formě, mají vážné následky. Pokud se nemoci nemůžete vyhnout, měli byste navštívit lékaře, protože samoléčba a nekontrolované používání lidových receptů mohou poškodit vaše zdraví..

Složitá struktura hrdla je způsobena mnoha vzájemně se ovlivňujícími a doplňujícími se prvky, které plní důležité funkce pro lidské tělo. Znalosti v oblasti anatomie krku vám pomohou porozumět práci dýchacího a trávicího systému, předcházet nemocem hrdla a najít účinnou léčbu vznikajících nemocí.

V tomto článku čtenář najde informace o struktuře lidského hrdla, jeho základních prvcích a funkcích. Kromě toho zvážíme, co jsou nosohltan, orofarynx a hrtan. Pojďme se seznámit s vlastnostmi anatomické struktury těchto struktur.

Struktura hrdla a hrtanu člověka: fotografie s popisem anatomie a jak to funguje

Krk se skládá z hltanu a hrtanu a je umístěn mezi 4. a 6. krčním obratlem. Tato část těla je zodpovědná za dýchání, průchod potravy a produkci zvuku. Samotné hrdlo začíná okamžitě při přechodu z ústní dutiny do hltanu, na této úrovni je hltan. Je to on, kdo je viděn a vyšetřován lékaři, když zkoumají pacientovo hrdlo..

Zev zahrnuje:

 • horní patro a uvula;
 • palatinové oblouky;
 • kořen jazyka.

V prohlubních palatinových oblouků jsou mandle, které jsou jakousi ochrannou bariérou těla a patří do imunitního systému, protože se skládají ze speciální lymfoidní tkáně. Díky nim nemohou bakterie a bakterie dále pronikat. Funkce hrtanu a hltanu se liší a závisí na každé konkrétní oblasti.

Anatomie hltanu

Hltan je kanál ve tvaru trychtýře, který je začátkem zažívací trubice, která vede od úst k jícnu. Existují 3 části hltanu:

 • nosohltanu;
 • orofarynx;
 • laryngopharynx.

Nosohltan je dutina, která spojuje horní část hltanu s nosními cestami. Systém ucho-hrdlo-nos je vzájemně propojen všemi možnými způsoby. Například dvě stěny nosohltanu, umístěné po stranách, jsou spojeny s ústy sluchových trubic.

Speciální akumulace lymfoidní tkáně, ve které se množí ochranné lymfocyty, se nachází na zadní a horní stěně nosohltanu a tvoří nosohltanovou mandli

V případě vážných onemocnění může tkáň růst a zaplnit celý prostor nosohltanu. Takové výrůstky se nazývají adenoidy a vyžadují chirurgické odstranění..

V nosohltanu se inhalovaný vzduch ohřívá a čistí. Kromě toho je tato část hltanu uspořádána jako rezonátor, čímž mírně upravuje hlas. Po nosohltanu následuje orofarynx nebo střední část hltanu. Je částečně oddělen od horní části tvrdým patrem.

Orofaryngu lemuje slizniční tkáň, pod kterou jsou umístěny svaly. Svaly pomáhají tlačit hrudku jídla dále do jícnu. Je pozoruhodné, že jsou v neustálém pohybu a pomáhají hltanu provádět mnoho nepostřehnutelných akcí: polykání slin, vdechování vzduchu atd..

Dno orofaryngu je omezeno kořenem jazyka, poblíž kterého dochází také ke speciální globulární akumulaci lymfoidní tkáně - lingvální mandle. Orofarynx plynule přechází do hypofaryngu. Spodní část hltanu začíná okamžitě od lingvální mandle a poté přechází do jícnu. Všechny 4 mandle tvoří hltanový lymfadenoidní kruh.

V případě, že mandle přestanou zvládat svůj hlavní úkol - ochranu před mikroby a bakteriemi - a vedou ke komplikacím při nemocech, doporučuje se je odstranit.Lidský hltan spojuje jícen a ústní dutinu.

Hltan je jedním z rezonátorů hlasu. Právě v něm se protínají dýchací a trávicí ústrojí. Fyziologie hltanu je taková, že se jídlo a vzduch neprotínají, protože příslušné kanály jsou reflexně otevřené nebo uzavřené..

Polykání je tak synchronizované s dýcháním, že trvá několik sekund, než se hltan přemění na hrudku jídla. Samotné polykání je rozděleno přímo do několika fází:

 • Libovolný. Žvýkané a zhutněné jídlo se pohybuje směrem k hltanu a poté se pomocí jazyka přitlačí na tvrdé patro, dojde k polykání, které nelze přirozeně přerušit.
 • Hltan. Na zadní straně hltanu jsou speciální receptory, které jsou podrážděny hrudkou jídla. Mozek přijímá signál, který umožňuje kontrakce hltanu a svalů.
 • Jícnu. Jídlo se pohybuje do horního jícnu a poté do žaludku.

Měkké patro a kořen jazyka obsahují četné chuťové buňky, které pomáhají analyzovat chuť a signalizovat mozek. Je to uspořádáno tak, že když cizí těleso vstoupí do krku, svaly hltanu se reflexně stáhnou, což je ochranná funkce těla.

Povrch hltanu je lemován epitelovou tkání. Sliznice má velké množství žláz, které vylučují potřebný hlen. Po stranách hltanu, poblíž jeho stěn, jsou tepny a žíly, které zajišťují potřebné zásobení krví.

Anatomie hrtanu

Struktura lidského hrtanu je položena na další 1 měsíc nitroděložního vývoje plodu. Hrtan patří do orgánů krku a je umístěn mediálně k jeho rovině. Díky štítně-hyoidní membráně a střednímu štítně-hyoidnímu vazu se hrtan připojí k hyoidní kosti a ohraničuje zadní část hrtanové části hltanu a horní část zažívací trubice.

Anatomie hrtanu se s věkem nemění, ale jeho poloha se posouvá. U novorozeného dítěte se nachází na úrovni 4 krčního obratle, u dospělého - na úrovni 7. Hrtan je obklopen 9 chrupavkami, které jsou spojeny klouby.

Hlavní chrupavky jsou:

 • cricoid (prstencový);
 • štítná chrupavka.

Anatomie chrupavky

Chrupavka štítné žlázy je umístěna suprakrikoidně, zatímco před nimi je prostor, který se nazývá brána hrtanu. Tato chrupavka se skládá ze dvou čtvercových částí, které po připojení tvoří zvláštní výčnělek - Adamovo jablko. U mužů je to jasně viditelné, ale u žen se vyskytuje pouze při pocitu.

Hrtan a hltan. Anatomie, struktura, funkce, nemoci

Nemoci hrtanu a hltanu jsou považovány za docela běžné patologie, protože anatomie těchto orgánů je poměrně složitá.

Co je to hrdlo, hrtan a hltan

Hrtan (hrtan) je dýchací trubice, která se podílí na přenosu vzduchu a tvorby plynů. Hrtan se skládá z chrupavky spojené vazy a klouby, jejichž pohyb se provádí pomocí svalů. Zevnitř je hrtan lemován řasnatým epitelem.

Hltan (hltan) je kanál, který spojuje ústa, jícen a dýchací cesty. Obecný název hrdlo není anatomický, protože kombinuje hrtan a hltan do jednoho konceptu.

Hrtan a hltan (jejich anatomii představují složité struktury, které zahrnují cévy a nervové plexy) se liší anatomickou strukturou, lokalizací a prováděnými funkcemi.

Anatomie lidského hltanu a hrtanu

V souladu s funkčním účelem orgánů by měly být brány v úvahu samostatně..

Hltan

Odkazuje na trávicí systém. Jedná se o nepárový orgán, který ve své struktuře představuje trychtýř. Hltan se nachází mezi ústy a jícnem. Anatomicky umístěné od spodní části lebky po krční obratle VI a VII. Před hltanem je hrtan, nosní dutina a ústní dutina.

Připojeno shora k týlní kosti. Horní část krku se nazývá fornix.

Na základě umístění hltanu se rozlišují 3 části:

 • Nasofarynx (přední část). Je umístěn na úrovni choanů, kterými nosní dutina končí vzadu. Tato část hltanu je lemována sliznicí, která je zesílena v blízkosti fornixu a tvoří hltanový mandlí. Na straně je faryngální otvor sluchové trubice, který je omezen tubálním válečkem. Nad ní, dozadu jsou vejcovody..
 • Orofarynx (střední část). Anatomicky umístěné v oblasti hltanu. Spojuje oblast palatinové opony a vstup do hrtanu. V této oblasti je spárovaná palatinová mandle, která se nachází mezi palatinovými - lingválními a palatinovými - faryngeálními oblouky v amygdala fossa. Je tvořen horním konstriktorem hltanu a fascií. U vstupu do hltanu tedy dochází k akumulaci lymfoidních útvarů (mandlí), které společně tvoří akumulaci lymfoidů (Pirogovův prsten). Patří mezi ně lingvální, faryngální, palatinové a tubální mandle..
 • Laryngopharynx (spodní část). Spodní část hltanu se nachází za hrtanem, od epiglottis po spodní okraj cricoidní chrupavky. Toto je nejužší část hltanu.

Hrtan a hltan. Anatomie

Stěna hltanu je reprezentována několika vrstvami:

 • Slizová vrstva.
 • Submukóza.
 • Hltan - bazilární fascie.
 • Hltanové svaly (podélné dilatátory a kruhové stahy).

Hrtan

Anatomicky umístěno v přední oblasti krku, na úrovni VI a VI krčních obratlů. Hrtan je připevněn k hyoidní kosti shora, připevněn k průdušnici níže a zadní část hltanu je umístěna vzadu. Přední strana je pokryta svaly.

Hrtan se skládá z chrupavčité tkáně, kterou představují spárované a nepárové chrupavky:

 • Epiglottis. Jedná se o velkou chrupavku, která zakrývá vstup do hrtanu a brání vstupu potravy do dýchacích cest.
 • Chrupavka štítné žlázy. Skládá se ze dvou destiček, z nichž jedna je připojena k hyoidní kosti. Hrtan je k němu připevněn pomocí vazů.
 • Cricoidní chrupavka.
 • Arytenoidní chrupavka.

Vnitřní struktura hrtanu se zvětšuje shora, ve střední části se postupně zužuje a poté se opět rozšiřuje dolů. Horní část se nazývá předsíň hrtanu a končí záhyby předsíně.

Níže jsou hlasové záhyby, volný okraj záhybu se nazývá hlasivka. Glottis se nachází mezi těmito vazy. Spodní část se nazývá pod hlasovým prostorem, který končí pod průdušnicí.

Funkce lidského hltanu a hrtanu

Hrtan a hltan (anatomie těchto útvarů je různorodá) vám umožňují provádět řadu důležitých funkcí v lidském těle.

Funkce hltanu je trávicí a dýchací. Plní tyto 2 funkce, protože dýchací a trávicí ústrojí se protínají v hltanu..

Respirační funkce spočívají ve výměně vzduchu (přenášení vzduchu z nosní dutiny nebo úst do hrtanu). Trávení je pohyb potravy, který se pohybuje z ústní dutiny do jícnu..

Hrtan plní následující funkce:

 • Respirační.
 • Ochranný.
 • Hlasové vzdělávání.

Respirační funkcí je vedení vzduchu do dolních dýchacích cest (průdušek a plic).

Ochranná funkce spočívá ve zúžení hlasivek při působení nepříznivých faktorů. Například pokud vdechujete znečištěný vzduch, zúží se glottis, čímž zabráníte vstupu škodlivých látek do plic. A také ochranná funkce spočívá v zabránění vstupu potravinových částic nebo jiných předmětů do dýchacího systému pomocí epiglottis.

Dalším projevem ochranné funkce hrtanu je výskyt reflexu kašle. Vyskytuje se kvůli riziku vniknutí cizích předmětů do plic.

A také pomocí hrtanu se vytváří zvuk. Toto je funkce formování hlasu. Pod vlivem vzduchu vibrují hlasivky, proto se tvoří zvuky.

Nemoci hrdla a hrtanu

Tyto orgány jsou vysoce náchylné k nemocem. Tato predispozice je spojena s přítomností anatomických struktur v hrtanu a hltanu. Které jsou nejvíce náchylné k patologiím.

Nejběžnější patologie hltanu a hrtanu:

 • Infekční a zánětlivá onemocnění (faryngitida, laryngitida, tonzilitida).
 • Maligní novotvary (rakovina hrtanu).
 • Benigní novotvary.
 • Cizí předměty v oblasti hrtanu.
 • Trauma.
 • Patologie hlasivek.
 • Záškrt

Infekční - zánětlivé patologie zaujímají zvláštní místo u onemocnění hltanu. Mohou být buď samy původem, nebo projevem komplikace virového nebo bakteriálního onemocnění. Hlavní charakteristiky této skupiny:

PatologieCharakteristický
Zánět hltanuJe to nejčastější patologie. Je doprovázena bolestí při polykání, lechtáním, suchým kašlem. Pacient si stěžuje na potíže s polykáním. Při vizuální kontrole je hltan na povrchu hyperemický, jsou pozorovány hypertrofované folikuly. Může dojít ke zvýšení tělesné teploty.

V chronickém průběhu onemocnění mohou být příznaky mírné. Faryngitida může být způsobena různými viry a bakteriemi. Léčba závisí na příčině. U virové faryngitidy se používá symptomatická léčba, která spočívá v opláchnutí a zavlažování hrdla, použití pastilky nebo pastilky zmírňující bolest. Antibiotika se používají pro bakteriální faryngitidu.

Zánět mandlíAkutní a chronická tonzilitida je běžné onemocnění. Je to zánět mandlí. Současně je pozorován jejich nárůst a hyperémie. A také je tu silná bolest v krku, zvětšené submandibulární lymfatické uzliny, silné slinění, ozařování bolesti do zvukovodu. Pacient si stěžuje na zvýšení tělesné teploty, hlavně na horečnaté hodnoty.

U dětí je tento stav obzvláště nebezpečný, protože v důsledku zvětšených mandlí může dojít k zablokování dýchacích cest a udušení..

Akutní angína se také nazývá angina pectoris. Existuje několik typů této patologie:

 • Folikulární tonzilitida.
 • Lakunární angina pectoris.
 • Hnisavé bolest v krku.

Angina je způsobena hlavně bakteriální flórou. Proto se antibakteriální léky používají k léčbě anginy pectoris, stejně jako k symptomatické léčbě..

ZáškrtDalší nebezpečné onemocnění, které postihuje orofaryngu. V současné době je to díky imunizaci dětí poměrně vzácná patologie. Během vývoje této patologie se může vyvinout skutečná záškrtová záď, která je charakterizována tvorbou několika záškrtových filmů v hrtanu a průdušnici. Na rozdíl od falešného zadku se vyvíjí postupně. Pokud se neléčí, vede k asfyxii.
Infekční mononukleózaS rozvojem této patologie jsou adenoidy a mandle poškozeny. Příčinou vývoje onemocnění je herpesvirus typu 4 (virus Epstein-Barr). Mezi příznaky patří nosní dýchací potíže, bolest v krku, horečka. Toto onemocnění je často zaměňováno s bakteriální bolestí v krku. Léčba závisí na závažnosti onemocnění. Při mírném průběhu se používá symptomatická léčba, která spočívá ve snížení intoxikace těla a snížení bolesti v krku.

V krku mohou být také lokalizovány benigní a maligní novotvary. Jejich příznaky závisí na umístění nádoru a stupni jeho prevalence..

A také nemoci hrdla lze připsat chemickému nebo mechanickému poškození. Například trauma, zranění nebo popáleniny. Tyto stavy vyžadují naléhavou lékařskou pomoc..

Mezi nemoci hrtanu patří laryngitida, epiglotitida, dysfonie, různé vředy, maligní a benigní novotvary.

Hrtan a hltan jsou vysoce citlivé na zánětlivá onemocnění u dětí, protože dětská anatomie se velmi liší od anatomie dospělých. Je to způsobeno užšími dýchacími cestami u dětí do 5 let. Nejběžnějším onemocněním hrtanu je laryngitida. Jedná se o zánět hrtanu v důsledku virové nebo bakteriální infekce.

Laryngitida je běžná u akutních respiračních virových infekcí, chřipky a spalniček. Laryngotracheitida nebo falešná záď jsou obzvláště nebezpečné pro děti, protože glottis u dětí je krátká a úzká a se zánětem se ještě více zužuje.

Nastává stenóza glottis. To vede k rozvoji udušení u dětí. Hlavním příznakem laryngitidy nebo falešného zadku je změna hlasu, stává se chraplavým a tichým. A také je tu „štěkající“ kašel. S rozvojem falešného zadku dochází k potížím s vdechováním.

Epiglotitida je zánět epiglotis. Jedná se o nebezpečnou patologii, která nejčastěji postihuje děti. Příčinou je obvykle Haemophilus influenzae.

Příznaky jsou rychle postupující edém chrupavky. Výsledkem je slintání, potíže s polykáním a dýcháním. Zánět může vést k udušení. Hlavní podmínkou je nekontrolovat epiglottis, dokud není podporován dýchací systém..

Dysphonia také odkazuje na nemoci hrtanu. Představuje nedostatek hlasu. Vyskytuje se hlavně mezi profesionálními zpěváky, hlasateli a lektory. Vyskytuje se v důsledku přetížení hlasivek nebo jejich zánětu.

Dochází také k paralýze hlasivek. Toto onemocnění je způsobeno poškozením nervů, které inervují hlasivky. Vyvíjí se jednostranná nebo oboustranná léze.

Důvody pro vývoj takové patologie jsou mozkové nádory, poranění krku, bakteriální a virová onemocnění, neuroinfekce, nádorové formace štítné žlázy a poranění během operace..

Paralyzována je nejčastěji pouze jedna hlasivka. V některých případech však dochází k bilaterálnímu poškození. Jedná se o nebezpečný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, protože existuje riziko udušení..

Nádory také často postihují hrtan. Mohou být maligní nebo benigní. Rakovina hrtanu je běžná. Je doprovázen bolestivým syndromem, pocitem cizího tělesa v krku, problémy s polykáním jídla a vody a večerním zvýšením tělesné teploty.

Zvláštní onkologická bdělost by měla být používána u lidí, kteří kouří po dlouhou dobu, iu těch, kteří pracují v podmínkách expozice škodlivým látkám.

Benigní nádory jsou běžné. Patří mezi ně hemangiom, fibrom, chondrom, myxom, papilom.

Indikace pro jmenování průzkumu

Indikace pro diagnostiku jsou jakékoli rušivé příznaky:

 • Změna nebo nedostatek hlasu.
 • Bolestivý syndrom.
 • Obtížné polykání.
 • Dušnost.
 • Pocit cizího tělesa v krku.
 • Zvýšená tělesná teplota.
 • Vzhled vředů na sliznici. Dlouho se nehojí.
 • Obtížné nazální dýchání.
 • Suchý kašel bez patologie plicní tkáně.
 • Výtok z dýchacích cest smíchaný s krví nebo hnisem.
 • Oteklé lymfatické uzliny.
 • Trvalý špatný dech.
 • Hrudka v krku.
 • Bolest ucha bez patologie zvukovodu.
 • Hlučné sípání (stridor).

Metody výzkumu

K diagnostice onemocnění hltanu a hrtanu se v současné době provádí celá řada různých studií. Patří mezi ně počítačová tomografie, laryngoskopie, rentgen, MRI a ultrazvuk.

Laryngoskopie

Laryngoskopie je metoda vyšetření hrtanu k diagnostice nemocí. Rozlišujte mezi přímou a nepřímou laryngoskopií. Přímá metoda se provádí pomocí speciálního zrcadla a osvětlení. Nepřímý se provádí pomocí laryngoskopu. Tato metoda se používá v celkové anestezii..

Laryngoskopii provádí kvalifikovaný lékař - otolaryngolog.

Během laryngoskopie můžete identifikovat tak závažná onemocnění:

 • Zánět hrtanu.
 • Epiglotitida (s nepřímou laryngoskopií v podmínkách, kde je možná podpora dýchání).
 • Nádory.
 • Trauma.
 • Přítomnost cizích předmětů.

rentgen

Hrtan a hltan, jejichž anatomii představují hlavně chrupavčité tkáně, jsou citlivější na metody rentgenového výzkumu. Obvykle se používají rentgenové paprsky, pokud máte pochybnosti o správné diagnóze. Tato studie je předepsána hlavně pro laryngitidu, záškrt a stenózu hrtanu, stejně jako pro podezření na maligní novotvar.

Radiografie se provádí ve dvou projekcích. Pro přesnější obraz použijte kontrastní metodu.

Během postupu můžete vidět:

 • Změny ve struktuře tkáně chrupavky.
 • Hyoidní kostní patologie.
 • Přítomnost cizích těles.
 • Stenóza (zúžení).
 • Nádorové formace.

Rentgenové vyšetření může sloužit jako další metoda pro diagnostiku onemocnění a je kombinováno s laryngoskopií, ultrazvukem a v případě podezření na nádor biopsií.

Pomocí počítačové tomografie lze vyšetřit každou vrstvu anatomické oblasti. Je to přesnější diagnostická metoda než například rentgen. Může být použit s kontrastní látkou, je nezbytný pro detekci maligních novotvarů, stejně jako pro sledování léčby.

Umožňuje identifikovat:

 • Změny chrupavky.
 • Patologie hlasivek.
 • Nádory.
 • Cysty.
 • Polypy.
 • Strukturální anomálie.
 • Metastázy rakoviny.

Hrtan a hltan, jejichž anatomie přispívá k rozvoji zánětlivých onemocnění detekovaných pomocí MRI. Pomocí této techniky můžete zkoumat měkké tkáně těla..

Je to nejpřesnější diagnostická metoda. Kontraindikace pro vedení jsou věk dětí (v extrémních případech se MR provádí u dětí v anestézii), těhotenství, klaustrofobie, přítomnost ocelových prvků v těle a kardiostimulátor.

MRI může diagnostikovat:

 • Zánětlivá onemocnění hrtanu a hltanu.
 • Novotvary.
 • Lymfadenitida (zduření lymfatických uzlin).
 • Patologie hlasivek.
 • Stenóza.
 • Přítomnost cizího tělesa v hrtanu.

Ultrazvukové vyšetření je jednou z dalších diagnostických metod.

Pomocí něj můžete identifikovat:

 • Nádory.
 • Strukturální anomálie.
 • Oteklé lymfatické uzliny.
 • Zánětlivá onemocnění.

Ultrazvukové vyšetření se provádí pomocí přístroje a citlivého senzoru. Během procedury může lékař posoudit stav anatomických struktur, viz neoplazmy. Výhodou ultrazvuku je rychlost diagnostiky a absence kontraindikací.

K diagnostice nemocí je důležité porozumět rysům anatomie hrtanu a hltanu. To vám pomůže zorientovat se a předepsat nezbytné diagnostické testy a správnou léčbu..

Struktura lidského hrdla. Důvody pro pocit hrudky v krku - pro jaké nemoci je nepohodlí

Krk a hrtan jsou důležité součásti těla s obrovským množstvím funkcí a velmi složitou strukturou. Je to díky krku a plicám, které lidé dýchají, ústní dutina se používá k jídlu a také plní komunikační funkci. Koneckonců vděčíme za schopnost vydávat artikulované zvuky do úst a jazyka a komunikace prostřednictvím řeči je hlavní formou lidské komunikace.

Jak funguje lidské hrdlo?

Anatomie hrdla je poměrně složitá a zajímavá ke studiu, nejen pro účely obecného vývoje. Znalosti o struktuře hrdla pomáhají pochopit, jak provádět jeho hygienu, proč si musíte chránit hrdlo, jak předcházet vzniku nemocí a účinně léčit choroby, pokud se vyskytnou.

Krk se skládá z hltanu a hrtanu. Hltan (hltan) je zodpovědný za přívod vzduchu dýchacími cestami do plic a za přesun potravy z úst do jícnu. Hrtan (hrtan) reguluje fungování, zajišťuje produkci řeči a dalších zvuků.

Hrdlo se nachází v oblasti 4. a 6. krčního obratle a vypadá jako zužující se kužel ke dnu. Hrdlo začíná od hyoidní kosti a směrem dolů přechází do průdušnice. Horní část tohoto kanálu poskytuje svou pevnost, zatímco spodní část se připojuje k hrtanu. Hrdlo a hltan splývají v ústech. Po stranách jsou velké nádoby, vzadu - hltan. In je epiglottis, chrupavka, hlasivky.

Hrtan je obklopen devíti hyalinními chrupavkami, spojenými klouby, tedy pohyblivými klouby. Největší z chrupavek je štítná žláza. Je tvořena dvěma částmi, které vizuálně připomínají čtvercové desky. Jejich spojení tvoří Adamovo jablko, které se nachází na přední straně hrtanu. Kadik je největší chrupavka hrtanu. Čtyřhranné desky chrupavky u mužů jsou kombinovány téměř v úhlu 90 stupňů, díky čemuž Adamovo jablko jasně vyčnívá na krk. U žen je Adamovo jablko hmatatelné, ale je obtížnější jej rozlišit na povrchu krku, protože desky jsou vyrovnány pod úhlem více než 90 stupňů. Z vnější strany každé dlahy mají muži i ženy dvě malé chrupavky. Mají kloubní desku, která se připojuje k cricoidní chrupavce..

Cricoidní chrupavka má tvar oblouku po stranách a vpředu. Jeho úkolem je zajistit mobilní spojení se štítnou žlázou a arytenoidní chrupavkou.

Arytenoidní chrupavka, která vykonává řečovou funkci, se skládá z hyalinní chrupavky a elastických procesů, ke kterým jsou připojeny hlasivky. S nimi je spojena chrupavka epiglottis, která se nachází u kořene jazyka a je vizuálně podobná listu..

Epiglottis spolu s chrupavkou epiglottis plní velmi důležitou funkci - odděluje dýchací a trávicí ústrojí. V okamžiku přímého polknutí jídla se „brána“ do hrtanu uzavře, takže jídlo nepronikne do plic a hlasivek.

Hlas se tvoří také díky chrupavce. Některé z nich poskytují napětí vazům v krku, což ovlivňuje zabarvení hlasu. Jiné, arytenoidní, pyramidového tvaru, umožňují pohyb hlasivek a regulují velikost hlasivek. Jeho zvýšení nebo snížení ovlivní hlasitost hlasu. Tento systém je omezen na hlasové záhyby.

Rozdíl ve struktuře hrdla dospělého a dítěte je nevýznamný a spočívá pouze ve skutečnosti, že kojenci mají menší dutiny. Choroby hrdla u dětí, doprovázené silným otokem, proto mohou blokovat přístup vzduchu do dýchacích cest.

Ženy a děti mají kratší hlasivky než muži. U kojenců je hrtan široký, ale krátký a je o tři obratle vyšší. Zabarvení hlasu závisí na délce hrtanu. V přechodném věku je dokončena tvorba hrtanu a významně se mění hlas chlapců.

Lidský hltan se skládá z několika částí. Zvažme každý z nich podrobněji.

Nosohltan je umístěn za nosní dutinou a je s ním spojen pomocí otvorů - choanů. Pod nosohltanem prochází do středního hltanu, na jehož stranách jsou umístěny sluchové trubice. Vnitřní část tvoří sliznice, zcela pokrytá nervovými zakončeními, žlázami produkujícími hlen a kapilárami. Mezi hlavní patří ohřívání vzduchu vdechovaného do plic, jeho zvlhčování, filtrování mikrobů a prachu. Je to také díky nosohltanu, že můžeme rozpoznat a cítit pachy.

Ústa je střední část hrdla, skládající se z uvule a mandlí, ohraničená hyoidní kostí a patrem. Spojuje se s ústy jazykem, usnadňuje pohyb potravy zažívacím traktem.

Mandle plní ochrannou a hematopoetickou funkci. Ve hltanu jsou také umístěny palatinové mandle, nazývané žlázy nebo lymfoidní klastry. Žlázy produkují imunoglobulin, látku, která dokáže potlačit infekce. Hlavní funkcí celého orofaryngu je dodávat vzduch do průdušek a plic.

Spodní část hltanu je spojena s hrtanem a prochází do jícnu. Poskytuje polykání a dýchání řízené spodní částí mozku.

Funkce krku a hrtanu

Stručně řečeno, hrdlo a hrtan dělají:

Prevence onemocnění krku

V chladném období v zemích s mírným podnebím je velmi snadné onemocnět nachlazením nebo bolestmi v krku. Abyste se vyhnuli krku a virovým onemocněním, měli byste:

Nezapomeňte, že hrdlo a hrtan musí být pečlivě chráněny, protože jejich nemoci, zejména v akutní formě, mají vážné následky. Pokud se nemoci nemůžete vyhnout, měli byste navštívit lékaře, protože samoléčba a nekontrolované používání lidových receptů mohou poškodit vaše zdraví..

Složitá struktura hrdla je způsobena mnoha vzájemně se ovlivňujícími a doplňujícími se prvky, které plní důležité funkce pro lidské tělo. Znalosti v oblasti anatomie krku vám pomohou porozumět práci dýchacího a trávicího systému, předcházet nemocem hrdla a najít účinnou léčbu vznikajících nemocí.

V anatomické terminologii slovo „hrdlo“ chybí, ale navzdory tomu je tento termín běžně používán. Struktura lidského hrdla zahrnuje hrtan, hltan, průdušnici; prochází jím mnoho důležitých systémů, včetně krčních tepen a různých nervů. Anatomie hrdla začíná od hyoidní kosti a končí poblíž klíční kosti. Níže je na této stránce uvedena fotografie a popis struktury lidského hrdla.

Struktura lidského krku: hltan a mandle

Chcete-li studovat příčiny onemocnění hrdla, musíte znát jeho strukturu. Otolaryngologové se potýkají nejen se základními strukturami: hrtanem, hltanem a průdušnicí.

Když mluvíme o anatomii lidského krku, je třeba začít s hltanem, což je dutina, ve které se rozlišují tři části: nosní, ústní a hrtanová. Pod jeho sliznicí se skrývají takzvané „koule“ svalů, které hltanu pomáhají vykonávat funkce polykání, dýchání a tvorby hlasu.

Horní část hltanu, která komunikuje s nosní dutinou přes choany, se nazývá nazofarynx. Na jeho bočních stěnách se otevírají ústí Eustachových trubek, které jsou na úrovni zadních konců dolních turbinátů. Na zadní horní stěně nosohltanu je akumulace lymfadenoidní tkáně tvořící nosohltanovou nebo třetí amygdalu, která vypadá jako 5-6 hřebenů, které zřejmě pocházejí z jednoho centra. Ve struktuře hrdla je tato amygdala u dětí od 2 do 3 let často v hypertrofovaném stavu; s věkem se začíná snižovat a s nástupem puberty má formu difuzní lymfadenoidní tkáně, která ostře nevyčnívá nad povrch sliznice kopule nosohltanu.

Věnujte pozornost fotografii struktury lidského hrdla: střední část hltanu je omezena bočními a zadními stěnami, které jsou pokračováním odpovídajících stěn nosohltanu, a komunikují vpředu s ústní dutinou hltanem. Dutina hltanu je shora omezena měkkým patrem, ze stran - předními a zadními palatinovými oblouky, zespodu - kořenem jazyka.

V hltanu je lymfadenoidní tkáň dobře vyvinutá. Tvoří významné shluky mezi palatinovými oblouky a tvoří palatinové mandle (první a druhý). Na volném povrchu, který je obrácen k hltanu, mají četné trhliny nebo mezery, které pronikají celou tloušťkou amygdaly. Plochý vrstvený epitel pokrývá volný povrch amygdaly a mezer. V kořeni jazyka je stejná akumulace lymfadenoidní tkáně. Tvoří lingvální nebo čtvrtou amygdalu. Tyto čtyři mandle, stejně jako lymfatické folikuly, tvoří řetězec ve formě prstence o tloušťce sliznice, který se nazývá lymfadenoidní prsten hltanu..

Orofarynx je další ve struktuře lidského krku, je oddělen od hrtanu hltanu umístěného níže, který prochází přímo do jícnu, rovinou, která je zadním pokračováním kořene jazyka. Dolní část dutiny hltanu má vstup do hrtanu. Sliznice nosohltanu je lemována vícevrstvým válcovitým řasinkovým epitelem a další dvě části hltanu jsou lemovány vícevrstvým plochým epitelem. Sliznice hltanu obsahuje četné slizniční žlázy. Pod sliznicí hltanu jsou svaly - kompresory hltanu. S jejich pomocí je tlačeno jídlo.

Struktura lidského hrdla: hrtan a průdušnice

Hrtan ve struktuře lidského krku je součástí horních cest dýchacích, který pochází z hyoidní kosti a přechází do průdušnice. Jeho hlavními prvky jsou chrupavka, vazy a svaly. Štítná žláza, cricoid a nabraná chrupavka tvoří dutinu, ve které jsou umístěny hlasivky.

Kostra hrtanu je tvořena chrupavkou. Hlavní chrupavka se nazývá cricoid, protože svým tvarem připomíná prsten. Se svou úzkou částí směřuje dopředu a široká, takzvaná pečeť prstenu, - dozadu. Nad ním je štítná chrupavka, skládající se ze dvou destiček, na jejichž křižovatce je vytvořen řez. Tato část štítné chrupavky je pokryta kůží, díky níž je štítná chrupavka snadno hmatatelná a u mužů je ostře vyčnívající a nazývá se Adamovo jablko. Na horním povrchu cricoidní chrupavky jsou dvě arytenoidní chrupavky, které mají na základně dva procesy - hlasový a svalový; hlasový sval je připojen k hlasu. Vstup do hrtanu zakrývá speciální chrupavka zvaná epiglottis. Je připevněn na okraji horního zářezu štítné chrupavky vazy. Všechny chrupavky hrtanu drží pohromadě řadou vazů a pravé hlasivky vyčnívají do lumenu hrtanu. V jejich tloušťce leží hlasitý nebo štítná žláza. Hlasivky mezi vnitřním povrchem štítné chrupavky a hlasivkovým procesem arytenoidní chrupavky jsou napnuté. Při dýchání se mezi hlasivkami vytvoří trojúhelníková mezera - tzv. Glottis. Vzduch přes něj volně prochází. S fenoménem fonace se blíží hlasivky.

Nad pravými hlasivkami jsou falešné hlasivky. Jedná se o dva záhyby sliznice. Po stranách mezi pravým a falešným vazem jsou dvě štěrbiny - morganické komory. Jejich sliznice obsahuje mnoho žláz určených k zvlhčení hlasivek..

Jak vidíte na fotografii struktury hrdla, průdušnice je trubice, která se skládá z chrupavčitých polokroužků. Jedná se o pokračování hrtanu a rozdvojuje se dole a prochází do průdušek. U dospělého, v klidném stavu, je průdušnice na úrovni od VII krčního nebo I hrudního obratle po V hrudní obratle. Pojivová tkáň, která obklopuje průdušnici ze všech stran, je volná a umožňuje velké posuny během pohybů hrtanu a průdušnice. V horní části je průdušnice umístěna blíže k povrchu krku. Při průchodu shora dolů se průdušnice současně odchyluje dozadu. Je pokryta dobře vyvinutou hmotou pojivové a tukové tkáně, stejně jako přední svaly krku, povrchové fascie a kůže..

V případě různých poruch a zánětů orgánů dutiny hltanu vznikají různá onemocnění..

Článek přečten 105 041 krát (a).

Struktura lidského hrdla má své vlastní vlastnosti. Nemoci hrdla jsou velmi rozšířené a jejich detekce a léčba vyžaduje zapojení odborníků. V tomto případě může hrdlo onemocnět v důsledku onemocnění jiných orgánů ORL a v důsledku infekcí. Chcete-li diagnostikovat a zvolit léčbu krku, musíte vědět, z čeho se skládá.

Role v těle

Krk je nedílnou součástí lidského dýchacího systému a je navržen tak, aby dodával tělu kyslík.

Vzduch prochází nosními dírkami a přesouvá se do hrdla, poté podél průdušnice do průdušek a poté vstupuje do plic. Absorbují kyslík do krve, která jej přenáší žilami a tepnami do všech vnitřních orgánů. Kromě toho jídlo vstupuje do těla hrdlem..

Jeho anatomie neumožňuje velkým cizím předmětům vstoupit do jícnu a narušit trávicí systém. Ve skutečnosti se hrdlo skládá ze dvou zón: hrtanu a hltanu. Uvnitř hrtanu člověka jsou hlasivky potřebné k reprodukci zvuků.

Hltan je umístěn za ústy. Jeho vědecký název je Farinx. Hltan má kuželovitý tvar, jeho horní část je rozšířena, dolní je zúžena a spuštěna dolů. Hltan se připojuje k hrtanu na jeho dně. Širokou částí vstupuje jak jídlo, tak vzduch. Proto je důležité pracovat svaly, které uzavírají jeden z průchodů, jinak by se kousky jídla mohly dostat dovnitř průdušnice..

Vnější tkáně hltanu obsahují velké množství žláz, které produkují hlen, což je nezbytné pro zvlhčení hltanu a získání potravy. Možnost následného polykání poskytují svaly hrdla.

K léčbě a zbavení se mokré, naši čtenáři úspěšně používají přírodní lék na mokré. Jedná se o 100% přírodní prostředek založený výhradně na bylinách a mísený tak, aby účinně bojoval s nemocí. Produkt pomůže rychle a účinně porazit kašel v krátké době a jednou provždy. Vzhledem k tomu, že se droga skládá pouze z bylin, nemá žádné vedlejší účinky. Neovlivňuje krevní tlak ani srdeční frekvenci. Zbavte se hlenu. "

Struktura hltanu zahrnuje 2 prvky:

 • Nosohltan, který spojuje oblast nosu s hltanem v jeho horní části prostřednictvím specifických otvorů - choanae. V dolní části prochází nosohltan do středního hltanu. V jeho bočních částech jsou spojení se sluchovými trubicemi. Nasofaryngeální dutina má sliznici, která produkuje hlen, který zvlhčuje, čistí bakterie a prach z přicházejícího vzduchu. Funkce čichu přímo souvisí se stavem nosohltanu.
 • Orofarynx, který je střední částí hrdla a sestává z uvule, mandlí a tvrdého patra. Palatinové mandle nebo mandle poskytují ochranu těla před infekcemi. Skládají se z lymfoidní tkáně, která produkuje speciální látky, které odolávají bakteriím a virům. Prostřednictvím orofaryngu jsou spojeny hrtan a ústní dutina, proudění vzduchu se pohybuje do průdušek. Jeho sliznice je lemována vrstevnatým dlaždicovým epitelem.

Pod sliznicí hltanu jsou svaly, které zajišťují funkci polykání.

Díky vnitřnímu umí mluvit. Hrtan je horní část dýchacího systému a jeho anatomie je složitá. Nachází se v oblasti obratlů III-VI krční páteře, u dětí je o něco vyšší.

Jeho horní část je omezena hyoidní kostí. V přední části je hrtan vytvořen ze sublingválních svalů a štítná žláza a velké cévy jsou umístěny na boku. Ve spodní části se hrtan připojuje k hltanu, který se nachází za ním.

Základem kostry laryngeální oblasti hrdla je chrupavka spojená vazy, svaly a klouby.

Jaké funkce hrtan plní?

Oblast hrtanu, kromě reprodukce řeči, plní důležité funkce: poskytuje ochranu a dýchání. Když se nadechnete, proudění vzduchu prochází hlasivkami, které se mohou stahovat a rozšiřovat. Tím je zajištěn směr a řízení proudu vzduchu.

Zařízení sliznice hrtanu, skládající se z buněk řasinkového epitelu, vybavených velkým počtem žláz, mu umožňuje vykonávat ochrannou funkci. Když částice potravy vstupují do dýchacího systému, vyvolávají nervová zakončení umístěná u vstupu do hrtanu kašel. Výsledkem je, že částice jídla unikají ústy. Struktura glottis také umožňuje, aby se zabouchla, když vstoupí velká cizí tělesa, což může vést k laryngospasmu, udušení.

Pokud máte bolest v krku, navštivte svého lékaře. Samoléčba, i když znáte strukturu hrdla, hlavní příznaky běžných onemocnění se nedoporučují. V případě nesprávné léčby se infekce může rozšířit do nosu, uší a také vyvolat vážná onemocnění dýchacích cest..

Nyní, když v zemi panuje epidemie chřipky, se stává obzvláště důležitá otázka, které léky z lékáren prezentovaných v arzenálu se mohou účinně a rychle zbavit příznaků akutních respiračních virových infekcí. Pokud mluvíme o takovém příznaku, jako je bolest v krku, měli byste se rozhodnout pro léky, které jsou účinné ve virové etiologii nemocí. Navzdory širokému výběru léků v kategorii "bolesti v krku", které jsou dnes prezentovány na policích lékáren, je mnoho z nich antiseptik a ve skutečnosti je hlavní příčinou vzniku bolesti v krku zánět. Racionální volbou v tomto případě by proto byly léky, které mají silný protizánětlivý účinek. V této souvislosti je zajímavé léčivo T-sept® od Amaxa Pharma.

Aktivní složkou léčiva T-sept ® je benzydamin hydrochlorid, nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID), které má protizánětlivé, antiseptické a lokální analgetické účinky. Má také lokální anestetický účinek na ústní sliznici.

Benzydamin hydrochlorid má silný inhibiční účinek na produkci prozánětlivých cytokinů. Ve své inhibici překonává takové NSAID jako ibuprofen a naproxen, což naznačuje vysokou protizánětlivou účinnost benzydaminu a jeho schopnost přerušit zánětlivý proces v nejranějších stádiích jeho vývoje (Abaturov A.E. et al., 2014). Navíc díky analgetickému účinku benzydaminu ve složení přípravku T-sept ® lze rušivé bolesti v krku odstranit během 1 minuty (Deeva Yu.V., 2013), a tím eliminovat jeden z hlavních příznaků nachlazení a chřipky.

T-sept ® je dostupný ve dvou dávkových formách: sprej a pastilky. Obě tyto formy mají zákazníci rádi. Je vhodné je nosit s sebou, protože v tašce nezabírají mnoho místa a nevyžadují zvláštní podmínky pro použití například v práci. Přítomnost léku T-sept ® ve 2 lékových formách na polici lékárny tak pomůže uspokojit potřeby zákazníků v jejich oblíbených formách uvolňování..

T-sept ® je lék evropské kvality určený k odstranění bolesti a zánětů v krku, které jsou často spojeny s chřipkou, za dostupnou cenu. Dále se doporučuje všem členům rodiny, včetně kojenců od 4 let (ve formě spreje). To je důvod k zajištění toho, aby byl T-sept ® v lékárně nabízen v dostatečném množství. To umožní lékárníkovi poskytnout zákazníkovi léčbu, která je relevantní během vysoké chřipkové sezóny..

Tisková služba „Týdenní lékárna“

Informace pro profesionální činnost zdravotnických a farmaceutických pracovníků. T-sept® (T-sept®). ATC kód A01A D02. Forma produktu: pastilky, č. 10 a č. 20, perorální sprej 30 ml. Složení: benzydamin-hydrochlorid 3 mg v 1 tabletě, benzydamin-hydrochlorid 1,5 mg / 1 ml roztoku. Indikace: symptomatická léčba dráždivých a zánětlivých stavů ústní dutiny, hltanu a hrtanu; bolest způsobená zánětem dásní, stomatitidou, faryngitidou; ve stomatologii po extrakci zubu nebo pro profylaktické účely. Kontraindikace: přecitlivělost na účinnou látku nebo jiné složky léčiva. Nežádoucí účinky: pocit necitlivosti a pálení v místě aplikace, alergické reakce: kožní vyrážka, sucho v ústech, laryngospazmus, bronchospazmus, fotosenzitivní reakce, angioedém, otok a změna barvy jazyka, změny chuti, parestézie v ústní dutině, svědění, kopřivka. R.S. Č. UA / 13494/01/01 a UA / 13494/02/01 od 26.02.2014 do 26.02.2019 Úplné informace o léčivých přípravcích naleznete v návodu k použití.

Pocit hrudky v krku je velmi častou stížností, když se odkazuje na specialistu na ucho, nos a krk. Příčinou nepohodlí v krku může být jak onemocnění dýchacích cest samotné, tak i nemoci vnitřních orgánů, stejně jako nemoci spojené s duševním zdravím pacienta..

Příznaky a diagnostika

Pocit hrudky v krku je syndrom charakterizovaný zvláštními pocity, při kterých je pro pacienta obtížné polknout, pociťuje nepohodlí při dýchání.

Ve většině případů je tento syndrom alarmujícím faktorem, který slouží jako důvod k návštěvě lékaře ke komplexnímu vyšetření, protože může signalizovat vývoj určitých poruch v různých orgánech a systémech..

Pacienti, kteří si stěžují na hrudku v krku, obvykle tento pocit popisují následovně:

 • časté nutkání polknout sliny, aby zmírnily pocit hrudky v krku;
 • pocit bolesti při polykání;
 • nepohodlí ze skutečnosti, že něco v krku v Adamově jablku stojí v cestě;
 • pocit cizího předmětu v krku;
 • potíže s dýcháním v důsledku hrudky v krku;
 • pocit svírání v krku.

Během vyšetření a výzkumu musí odborník zjistit řadu faktorů doprovázejících výše popsané příznaky, aby zjistil důvody pocitu hrudky v krku a předepsal léčbu odpovídající tomuto konkrétnímu případu..

Příčiny nemoci somatické povahy

Příčiny pocitu hrudky v krku spojené s chorobami somatické povahy zpravidla souvisejí s nemocemi, jako jsou:

 • respirační;
 • alergická povaha;
 • související s poruchami gastrointestinálního traktu;
 • hormonální;
 • související s chorobami pohybového aparátu;
 • onkologická povaha a mnoho dalších.

Existuje také řada konkrétních důvodů, proč může být v krku hrčka. Patří sem například otrava těla chemické povahy, například při práci v nebezpečných průmyslových odvětvích nebo při nekontrolovaném užívání léků.

Daný projev může způsobit vývoj závažnějších patologií a komplikací, například rozvoj abscesu a sepse při absenci léčby zánětlivých procesů vyskytujících se v měkkých tkáních hrdla.

Nemoci infekční povahy

Tato skupina onemocnění se může týkat jak skutečných onemocnění dýchacího systému, tak zánětlivých procesů bakteriální povahy, ke kterým dochází v tkáních. V tomto případě si pacienti zpravidla stěžují, že mají něco v krku a chtějí si vyčistit hrdlo. Tento příznak je charakteristický pro hnisavý zánět, různé druhy katarálních onemocnění, které se vyskytují v dýchacích cestách. Důvodem pocitu kómatu v krku je v tomto případě otok tkání hltanu..

Popsaná onemocnění jsou charakterizována následujícími příznaky, které doprovázejí patologii:

 • kašel, suchý nebo s hlenem;
 • otok nosohltanu;
 • rýma;
 • hyperémie lymfoidní tkáně;
 • zvýšené slinění;
 • jasně hmatatelné lymfatické uzliny;
 • zvětšené mandle;
 • slabost;
 • bolesti hlavy;
 • snížený výkon;
 • podrážděnost.

Výše popsaná onemocnění mají bakteriální nebo virovou povahu a jsou vyvolána různými druhy koksových infekcí, viry, nejčastěji chřipkou a adenovirem, jakož i řadou plísňových onemocnění, například způsobených plísněmi..

Tato onemocnění vyžadují přísnou léčbu, protože při prvních projevech, které jsou nevýznamné, se hrudka v krku při polykání může vyvinout do vážných komplikací, například ovlivnění práce srdce v důsledku prodloužené hypoxie, tj. Nedostatku kyslíku s obtížným dýcháním.

Nemoci endokrinní povahy

Pocit, že něco uvízlo v krku, se objevuje při různých druzích hormonálních poruch, zejména při onemocněních štítné žlázy. Tento jev je vysvětlen skutečností, že s hormonální nerovnováhou, stejně jako s nedostatkem látky, jako je jód, dochází k hyperemii tkáně, v důsledku čehož se významně mění objem vzduchu procházejícího dýchacími cestami. Odtud plyne u pacientů pocit udušení.

Popsaný příznak je typický pro řadu onemocnění endokrinní povahy..

 1. Hypertyreóza - hyperfunkce štítné žlázy, doprovázená hypertrofií žlázových tkání. Toto onemocnění je charakterizováno pocitem napětí v hltanu, nepohodlí při polykání, otokem tkání nosohltanu, které se často šíří na krk a obličej.
 2. Difuzní struma, což je autoimunitní onemocnění. U autoimunitních onemocnění imunitní systém působí proti tělu. Typickými projevy difuzní strumy jsou nadměrné pocení, slabost a exophthalmos..
 3. Thyroiditida, při které jsou tkáně štítné žlázy náchylné k zánětu způsobenému množením bakterií. Typickými příznaky tohoto onemocnění jsou chrapot, bolestivé polykání, menstruační nepravidelnosti, špatný výkon, podrážděnost..

Výše popsaná onemocnění vyžadují okamžitou léčbu, protože jinak mohou způsobit rozvoj mnoha závažnějších hormonálních poruch, včetně vývoje sexuální dysfunkce, neplodnosti, onemocnění vnitřních orgánů.

Onemocnění onkologické povahy

Důvody pro pocit kómatu v krku mohou spočívat také ve vývoji maligních nádorů. Nebezpečí tohoto druhu onemocnění spočívá v tom, že v prvních fázích jsou téměř bez příznaků. Příznaky, jako je mírný kašel a svírání v krku, se nezdají pacientovi dostatečně dobrým důvodem k návštěvě lékaře.

Teprve poté, co nádor dosáhne významné velikosti a zasahuje do normálního spolknutí, je tato patologie detekována a léčba, která v prvních fázích vývoje onemocnění může být účinná a rychlá, se táhne po mnoho měsíců.

Onemocnění, jako je rakovina hrdla, má kromě pocitu, že je něco v krku, řadu příznaků, včetně:

 • udušení, zejména v noci;
 • kašel, často s krví;
 • otok krku;
 • pocit napětí při dýchání;
 • slabost;
 • tachykardie.

Účinnost terapie u výše popsaného typu onemocnění závisí na včasném přístupu k odborníkům, přesné diagnóze a adekvátně předepsané léčbě.

Nemoci pohybového aparátu

Pokud hrudka v krku nezmizí po dlouhou dobu a je také doprovázena bolestí v krku, která trvá déle než dva týdny, může to znamenat, že pacient trpí osteochondrózou, obvykle krční páteře. Toto onemocnění se vyvíjí z mnoha důvodů:

 • metabolické problémy v těle, při nichž je kostní tkáň příliš porézní z nedostatku minerálů, zejména vápníku;
 • sedavý životní styl, při kterém svaly zad ztrácejí potřebný tón.

Pocit, že v krku je boule, je způsoben tím, že při osteochondróze trpí nervová zakončení, která procházejí páteří do svalů v oblasti hltanu a dýchacích cest..

Pro diagnostiku onemocnění tohoto druhu se zpravidla používají hardwarové metody, například rentgenové, MRI a další. Při stanovení přesné diagnózy však hrají důležitou roli také stížnosti pacienta a podrobný popis všech jeho vjemů..

S rozvojem osteochondrózy krční páteře, kromě pocitu těsnosti v dýchacích cestách a pocitu, že v hltanu je něco cizího, se u pacientů vyskytne řada následujících příznaků:

 • nepohodlí při polykání;
 • kašel, zvláště když ležíte;
 • bolest v krku;
 • potíže s otočením krku do stran;
 • bolesti hlavy;
 • podrážděnost a snížený tón.

Terapie tohoto onemocnění samozřejmě není zaměřena na to, jak odstranit hrudku v krku, ale na odstranění její samotné příčiny, a to obnovení kostní tkáně, posílení svalů zad a šíje, zmírnění bolesti a křečí..

Nemoci gastrointestinálního traktu

V některých případech pacient po jídle cítí hrudku v krku. Tento příznak nejčastěji naznačuje přítomnost některých gastrointestinálních problémů. Pacient cítí charakteristické nepohodlí v zažívacích orgánech, například nevolnost, problémy s stolicí, pálení žáhy. Toto je typický příznak onemocnění, jako jsou:

 • kýla jícnu, ve které je část žaludeční šťávy vhozena do dýchacího traktu, která je doprovázena popáleninou, a v důsledku toho se objeví pocit, jako by v krku byla hrudka;
 • gastroezofageální onemocnění, při kterém se část potravy ze žaludku vrací zpět do jícnu, v důsledku čehož se vyvine dotyčný pocit;
 • gastritida, při které se zapálí sliznice sliznice žaludku, v důsledku čehož část obsahu žaludku se žaludeční šťávou končí v jícnu, což přispívá k obtížnému dýchání a pocitu, že v krku je něco cizího.

Pocit, že po jídle je v krku hrudka, která nezmizí déle než deset dní, je velmi alarmujícím příznakem, který vyžaduje okamžitou návštěvu gastroenterologa a preventivní vyšetření trávicího systému.

Příznaky alergie

Pokud ucítíte v krku bouli, nezapomeňte, že se může jednat o alergickou reakci. Pokud tento pocit nastane náhle, během krátké doby a je doprovázen rostoucím udušením, je to zpravidla symptomatologická charakteristika Quinckeho edému. Nebezpečí tohoto syndromu spočívá v tom, že pokud jej nezastavíte včas pomocí antihistaminik, může to vést k těžkému udušení až k úplné zástavě srdce a smrti..

Kromě hrudky v krku je tento projev zpravidla doprovázen řadou doprovodných příznaků, které jsou charakteristické pro onemocnění hrdla a hrtanu:

 • kašel;
 • rýma;
 • bolest krku;
 • nepohodlí při polykání.

Při práci s alergickými reakcemi má ošetřující lékař nejen cíl zbavit se hrudky v krku, ale také primární úkol - pomocí různých typů terapie v zásadě zbavit pacienta alergických projevů.

Faktory psychosomatického původu

Při odpovědi na otázku, proč je v krku hrčka, nesmíme zapomenout na čistě psychologické faktory, které daný jev vyvolávají. Existuje řada případů, kdy u pacientů s pohyblivou psychikou dochází k vzrušení, z něhož mají v krku bouli.

Tento syndrom je vyvolán stresem, příliš vysokou psychickou a fyzickou námahou, různými druhy fóbií. Takové stavy mohou vyvolat řadu somatických i duševních chorob..

Rozhodnutí, co dělat, pokud je v krku boule, závisí na tom, jaké příznaky doprovázejí tento projev. Včasné odvolání k specialistovi je zárukou, že u pacienta budou včas odstraněny nejen nepříjemné pocity, ale také budou předcházeny a eliminovány možné závažné patologie..