AUTOMIR

 • Tracheitida

Sluch je důležitým nástrojem pro komunikaci mezi lidským tělem a vnějším světem. Při poruše sluchových funkcí se zvyšuje zátěž mozku v spánkových lalocích, kognitivní schopnosti (schopnost učení, paměť, myšlení) klesají a pozornost člověka je přetížena.

Snížený sluch navíc vytváří problémy v procesu komunikace s ostatními lidmi a významně omezuje adaptivní schopnosti. Pokud je pozorována ztráta sluchu, je nutné co nejdříve konzultovat otolaryngologa.

Jiným způsobem se snížení sluchové schopnosti nazývá ztráta sluchu. Státy se rozlišují podle stupňů, vše závisí na vzdálenosti, ze které člověk slyší běžnou mluvenou řeč.

Stupně ztráty sluchu

Proč ztráta sluchu

Přibližně 8% světové populace má problémy se sluchem, zatímco toto číslo je ve skutečnosti docela podceňováno. Faktem je, že ne každý se obrací na specialistu s takovým problémem. Podle pohlaví jsou problémy se sluchem častější u mužů. Získaná ztráta sluchu se nejčastěji vyvíjí po 50 letech.

Sluchové orgány jsou zastoupeny:

centrální část, která analyzuje příchozí informace (je za to zodpovědná oblast mozkové kůry v spánkovém laloku nebo kortikální analyzátor);

sluchový nerv, který přenáší impuls;

smyslový epitel, který pokrývá vnitřní ucho a který přijímá signál;

periferní část (vnější a střední ucho), která je zodpovědná za vedení zvuku.

Ztráta sluchu může být spojena s onemocněním nebo poškozením kterékoli z výše uvedených oblastí sluchového orgánu. Kromě toho jsou problémy s přívodem krve do mozku nebo ucha častou příčinou poškození sluchu..

Vodivá ztráta sluchu

Příčina sluchového postižení spočívá v problémech s vedením zvuku vnějším a dalším středním uchem. V takových případech hovoří o přítomnosti vodivé ztráty sluchu..

Sirné zátky mohou ucpat zvukovod.

Síra je přirozená sekrece vnějšího ucha, která v důsledku mechanického podráždění ucha, zánětlivých onemocnění nebo špatné hygienické péče může vytvářet husté ucpávky, které blokují zvukovod a zabraňují průchodu zvukových vln. Častěji je tento problém oboustranný a přímo závisí na zvyku čistit uši zápalkami, vatovými tampony a jinými nevhodnými pomůckami. Uši je třeba umýt, nečistit, a tomuto pravidlu musí rozumět nejen děti, ale i mnoho dospělých..

Cizí tělesa ve zvukovodu.

Tento problém je u dětí běžný. Malé děti často dávají do uší malé detaily od návrháře, bobule, kuličky. Častěji je tento proces jednostranný, ale existují „specialisté“, kteří „zdobí“ dvě uši najednou. U dospělých je problém častěji spojován s pronikáním zápalných hlav, které se při čištění odlomily, a hmyzem, který se šplhal do ucha. V takových případech je snazší tomuto problému zabránit, než se pokusit odstranit cizí předměty sami..

Střední hnisavý nebo katarální zánět středního ucha může významně snížit ostrost sluchu jak z jedné strany, tak z obou stran. Pokud se na tympanické membráně otevřel absces a objevila se díra, pak dokud se rána nezahojí nebo se chirurgicky neobnoví membrána, může sluch chybět ve dvou nebo v jednom uchu najednou. Pokud je hojení ukončeno tvorbou drsné nebo velké jizvy, může to způsobit trvalou ztrátu sluchu..

Mechanické poranění bubínku.

Je to výsledek neopatrného vybírání uší. Barotrauma je poranění membrány vysokým tlakem nebo zvukovou vlnou. Ve většině případů k takovému zranění dochází u lovců, kteří byli zastřeleni přes ucho, u těch, kteří byli zasaženi do uší dlaní, a u potápěčů..

Furunky zvukovodu, díky své významné velikosti, mohou snížit sluch v důsledku otoku.

Senzorinální příčiny

Senzorineurální nebo senzorineurální ztráta sluchu je výsledkem problémů s přijímající stranou: mozkový kmen kortikální centrum sluchového analyzátoru, 8 párů vestibulárních kochleárních (lebečních) nervů, vnitřní ucho.

Vrozené varianty senzorineurální ztráty sluchu se nejčastěji projevují nedostatečným vývojem senzorického epitelu vnitřního ucha. Nejčastěji je to způsobeno infekčními procesy, které byly během těhotenství přeneseny matkou dítěte..

Vrozená ztráta sluchu u dítěte

Fetální syfilis vede k hluchotě.

Při nitroděložní infekci plodu zarděnkami se dítě může narodit s přítomností Gregovy triády (poškození očí, srdeční choroby, hluchota).

Hluboká nedonošenost, narození před 32. týdnem, neumožňuje vývoj neurosenzorického aparátu, což vede ke ztrátě sluchu.

Vertikální infekce chlamýdií během porodu může u novorozenců způsobit ztrátu sluchu.

Děti s Downovým syndromem mají často vrozenou ztrátu sluchu.

Vrozené genetické vady - aplázie labyrintu a šneka: Michael, Scheibe, Mondini, také vedou k vrozené hluchotě. Sticklerovy syndromy (porucha sluchu, časná katarakta, gotické patro a těžká krátkozrakost), Wardenburg (ztráta sluchu, šedé vlákno na čele, fúzované obočí, oči různých barev), Usher (ztráta sluchu a retinitida), Pendred (hluchota a hyperplazie štítné žlázy), Gervella (srdeční choroby a ztráta sluchu) - jsou také vrozenými dědičnými chorobami.

Drogově závislé a matky alkoholičky mají kvůli toxickému účinku použitých látek poměrně často děti se ztrátou sluchu.

Senzorineurální ztráta sluchu

Senzoroneurální ztrátu sluchu lze získat jak v dětství, tak v dospělosti. Na prvním místě mezi důvody jeho vývoje jsou porušování hygieny..

Důvody pro vznik unilaterální nebo bilaterální sekundární senzorineurální ztráty sluchu mohou být traumatická poranění kochley, spánkové kosti, 8 párů hlavových nervů a mozkové kůry ve sluchovém centru.

S Menierovou chorobou klesají nízké frekvence vnímání zvuku, proces je doprovázen častou ztrátou rovnováhy, závratě, tinnitem a ztrátou sluchu.

Zneužívání sluchátek poškozuje sluchové nervy a je známé jako nemoc telefonního operátora. Příčinou patologie je porušení myelinového pláště sluchového nervu. Jinými slovy, jedná se o chronickou neuritidu sluchového nervu, kdy zánět brání vedení impulzů.

Starší dospělí často trpí presbycusis, degenerací sluchového systému.

Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku (nad 90 decibelů) vede ke zhoršení vnímání vysokofrekvenčních zvuků.

Neurinomy (nádory vestibulárního nervu), stejně jako novotvary mozkových plen a mozečku mohou vyvolat poruchu sluchu.

Nadměrný růst pojivové tkáně a kostí ve vnitřním uchu nebo jináoscheróza mohou vést k trvalé ztrátě sluchu.

Chronická alergická rýma vyvolává vývoj chronického katarálního zánětu středního ucha, který často vede ke ztrátě sluchu v dětství.

Autoimunitní patologie (například Wegenerova granulomatóza) jsou primární příčinou rozvoje ztráty sluchu a otosklerózy.

Bakteriální léze mozkových blan, Eustachova trubice, spánková kost, labyrint vedou k rozvoji ztráty sluchu a hluchoty.

Virové infekce (chřipka, zarděnky, opary, příušnice, spalničky) mohou poškodit sluchové nervy.

Řada léků má ototoxické účinky

Nesteroidní protizánětlivé léky, antibiotika makrolidové skupiny (azithromycin, josamycin), diuretika mohou vyvolat vývoj reverzibilní poruchy sluchu, která zmizí po vysazení léku.

Aminoglykosidy (amikacin, streptomycin, gentamicin, kanamycin), zejména v kombinaci s furosemidem, snižují sluch.

Ztráta sluchu v důsledku přítomnosti poruch prokrvení

Kromě standardních stížností na poruchy paměti, spánek, bolesti hlavy, bolesti krku, zvonění a hluk v spáncích a uších musejí neuropatologové často slyšet i stížnosti na špatnou slyšitelnost jednoho ucha. Za přítomnosti takových stížností je pacientovi kromě rutinního vyšetření otolaryngologem zobrazen rentgenový snímek páteře ve dvou projekcích a vyšetření cév krku.

Tyto příznaky mohou naznačovat přítomnost syndromu vertebrální tepny. V takových případech je průtok krve narušen v důsledku změn osteochondrózy v krční páteři nebo na pozadí stenózy krčních tepen, která také ohrožuje ischemickou cévní mozkovou příhodu. Za přítomnosti vaskulárního poškození sluchu musí pacienti dostávat antiagregační látky a vazodilatancia dvakrát ročně. Při neúspěchu konzervativní terapie lze uvažovat o potřebě chirurgického zákroku..

Za přítomnosti akutních oběhových poruch mozku a postižení 8 párů vestibulárních kochleárních nervů může být přítomna přetrvávající ztráta sluchu. V takových případech jsou pacienti léčeni podle standardního terapie mrtvice a rehabilitačního programu..

Špatný sluch, co dělat?

Odstraňte všechny překážky v cestě zvukového signálu.

Jsou odstraněny během ambulantního přijetí ORL. Několik dní před zákrokem vám lékař může doporučit nakapání peroxidu vodíku. Poté se podle Plitzera propláchne zvukovod a vymyje se korek. Cizí tělesa ze zvukovodů odstraní také lékař.

Otitis media ve stadiu katarálního zánětu lze léčit kapkami albucidu nebo otipaxu. Po nástupu hnisavého procesu se k léčbě přidávají lokální (Polydexa), systémová (fluorochinolony, cefalosporiny, makrolidy) antibiotika. Pokud dojde k perforaci ušního bubínku, je zakázáno používat ušní kapky. Otitis media lze léčit přídavkem protizánětlivých léků a léků proti bolesti. Souběžně s léčbou zánětu středního ucha je bezpodmínečně nutné provádět terapii nachlazení (rinoflumicilin, Vibrocil). Kafrový alkohol se používá pouze v katarální fázi a pouze jako obklady. Tento lék nekape do ucha kvůli riziku rozvoje otosklerózy.

Furunky v uchu jsou léčeny antibiotiky, chirurgickým zákrokem a antiseptiky.

Trvalé nebo rozsáhlé perforace bubínku lze napravit tympanoplastikou (chirurgická manipulace).

Oprava senzorineurální ztráty sluchu

Úplného vyléčení lze dosáhnout pouze v přítomnosti akutní formy patologie, například na pozadí neuritidy sluchového nervu. To se týká ztráty sluchu, která se vyvíjí poměrně silně během 72 hodin a postihuje jedno nebo obě uši. Častá stížnost pacientů je: „Po nachlazení neslyším dobře.“.

Přestože přibližně 2/3 pacientů se stále zlepšuje i bez léčby, otolaryngologové považují budoucí léčbu za nepřijatelnou. V tomto případě je nutné od prvních dnů používat glukokortikoidové protizánětlivé léky v injekcích nebo tabletách..

Naslouchadla různých modifikací od ITE po BTE by měla být vybrána individuálně a je třeba si na ně zvyknout. Mnoho pacientů, zejména starších osob, odmítá protetiku sluchu kvůli nekvalitnímu vybavení nebo nepohodlí při nošení sluchadla.

U chronických forem ztráty sluchu je nejčastěji nutné uchýlit se k protetice. Na prvním místě, zejména u patologických stavů u dětí, vycházejí kochleární implantáty - sluchadla, která jsou namontována uvnitř ucha a neustále se nosí. Jsou malé, přímo stimulují sluchový nerv a nezpůsobují nepohodlí.

U Menierovy choroby jsou účinné Indebenon a Betaserc, stejně jako diuretika, která snižují množství endolymfy v kochleárních dutinách.

V případě zbytkové ztráty sluchu se léky podávají transtympanálně nebo do ucha. Dříve široce používané dekongestanty a dextrany jsou nyní lepší než glukokortikoidy a jsou předepisovány pouze v případě akutní ztráty sluchu na pozadí zhoršeného krevního oběhu.

Alternativní techniky obnovy sluchu

Technika M. Norbekova s ​​výslovností souhlásek, které jsou tlačeny z orofaryngu do ucha, výcvik pomocí zařízení pro reprodukci zvuku není škodlivou zábavou pro samostatnou výdělečnou činnost.

Zvukové hry jsou schopné rozšířit rozsah vnímaných zvuků. Vhodnější pro trénink zdravého sluchu.

Mikroproudová reflexologie - fyzioterapie, která problém zásadně neřeší.

Masáž ušního boltce může zlepšit průtok krve do vnitřního ucha a dokonce do mozkové kůry. Rozmanitou je akupunkturní masáž, stejně jako technika Qigong, která se používá v čínské medicíně. Pomocník, který nedokáže problém vyřešit sám.

Ztráta sluchu je vážný problém, který je třeba řešit. V případě akutního poškození sluchu je nejvhodnější taktika okamžitě kontaktovat otolaryngologa. To je důležité, protože ztracený čas často vede k trvalé ztrátě sluchu..

Někteří pacienti, když přijdou k lékaři, si stěžují na ucpání ucha. V medicíně je poklesem sluchové funkce zvýšení prahových hodnot sluchu. Předpokládá se, že pacienti si nemusí takový jev všimnout po dlouhou dobu, protože se u nich neobjeví bolest ani jiné nepohodlí..

Příčiny u dětí a dospělých

Proč tedy ucho nemůže slyšet a bolet? Postupné a prudké snížení sluchové aktivity nastává, když se jedná o několik faktorů. Příčiny tohoto procesu přímo závisí na věku pacienta..

Tato situace je často pozorována v dětství a během těhotenství. Jednou z nejčastějších příčin je mechanické poranění ušního boltce nebo nemoci, které se vyskytují v uších..

Také mohou být poškozeny sluchové nervy v mozkové kůře, v důsledku čehož pacient nepociťuje žádnou bolest. Jediná věc, která může signalizovat problém, je výskyt migrény..

Pokud ucho dítěte není slyšet, problém může být:

 1. Při porážce sluchových orgánů u novorozence během porodu.
 2. Při neustálém nedostatku kyslíku u plodu během těhotenství.
 3. Užívání léků během těhotenství.
 4. Těhotná žena má špatné návyky ve formě kouření a konzumace alkoholu.
 5. Při onemocněních středního ucha.
 6. V přítomnosti infekčních onemocnění.
 7. Při hromadění hnisu ve středním uchu po nemoci.

Pokud dospělý začne špatně slyšet, mohou být důvody skryté:

 1. Při akutní ztrátě sluchu v důsledku mozkového krvácení.
 2. Při nekontrolovaném užívání léků.
 3. Při věkových změnách v těle.
 4. Při hromadění sirné hmoty ve zvukovodu.
 5. Pokud se tekutina dostane do ucha.
 6. V hlučném pracovním prostředí.
 7. Práce s chemikáliemi.
 8. Při nástupu aterosklerózy.

Pokud ucho během těhotenství přestalo slyšet, jsou důvody:

 1. Výskyt infekčních onemocnění ve formě stafylokoků v nose.
 2. Nervové napětí nebo neustálé stresové situace.
 3. Dědičný faktor.
 4. Nemoci v zvukovodu.
 5. Hormonální změny.
 6. Užívání určitých léků.

Je třeba poznamenat, že během období těhotenství dochází ke snížení sluchové funkce poměrně často. V takové situaci se zvláštní léčebná opatření neprovádějí. Odborníci tvrdí, že problém zmizí sám po narození dítěte..

Příznaky hluchoty

Hluchota progresivní povahy se nikdy neprojevuje bolestí v uších. Hlavním příznakem je porucha sluchu. Současně pacient pokračuje v rozpoznávání zvuků a řeči..

Nejzávažnější kategorií pacientů jsou děti. Nemohou vysvětlit svůj stav, takže rodiče si první příznaky často nevšimnou. Pokud si dospělí nevšimnou přítomnosti sluchových problémů včas, dítě zpomaluje vývoj nervového systému. Výsledkem je, že řeč začíná trpět..

Hlavní příznaky progresivní hluchoty jsou:

 • Projev tinnitu.
 • Obtížnost rozpoznávat řeč jiných lidí.
 • Závratě se současným zhoršením vnímání zvuku.
 • Cítíte opravu svého vlastního hlasu.
 • Projev ucpání v uších. Tento příznak zmizí při požití slin nebo jídla.
 • Výskyt nevolnosti nebo zvracení, ke kterému dochází současně s návalem ztráty sluchu.

Nemoci ovlivňující ztrátu sluchu

Pokud pacientovo ucho začne klást, pak je možná příčinou přítomnost nějakého druhu nemoci. Některá onemocnění vedou ke komplikacím, které primárně ovlivňují sluch.

Mezi nemoci, které komplikují uši, patří:

Meningitida

Tento typ onemocnění je docela nebezpečný, protože infekce se šíří do mozkových plen. Tento proces může vést nejen ke ztrátě sluchu, ale také k paralýze..

Prasátko

Patří k jedné z nejnebezpečnějších nemocí. Vyskytuje se u dětí ve věku od pěti do patnácti let. Toto onemocnění se týká akutních infekčních onemocnění, která vedou k zánětu slinných žláz. V tomto případě má pacient silné otoky, otoky v uších a tvářích, stejně jako bolestivost. Odborníci tvrdí, že toto onemocnění vede k neplodnosti. Ale aby se zabránilo rozvoji komplikací, jsou děti očkovány.

Zarděnky

Toto onemocnění je dostatečně nakažlivé, ale je extrémně vzácné. Pokud žena onemocní během těhotenství, pak takový proces hrozí intrauterinní smrtí plodu nebo rozvojem různých patologií. Zarděnky mohou také vést ke komplikacím ve formě katarakty zrakového orgánu, srdečních chorob, krevních chorob, hluchoty a encefalitidy. První příznaky tohoto onemocnění jsou podobné příznakům nachlazení. Ale po několika hodinách nebo dnech má pacient červené skvrny po celém těle. Kromě toho všeho existuje zánět kloubních tkání. Děti jsou očkovány, aby se chránily před vznikem zarděnky. Před počátkem se ženě také doporučuje nechat se očkovat tři měsíce předem..

Tento typ onemocnění postihuje zvukovod uvnitř ušního boltce. Vyskytuje se v důsledku nachlazení nebo chřipky. Ve vzácných případech nejsou bolestivé pocity pozorovány, ale nejčastěji ucho začne bolet během několika dní po infekci. V takovém případě může být ucho blokováno.

Oni jsou také odkazoval se na nemoci, které mají komplikace na uších:

 • Přítomnost nádorových útvarů.
 • Nástup osteochondrózy.
 • Projev mrtvice.
 • Přítomnost dědičných chorob.

Časté stresové situace nebo tlakové rázy mohou vést ke ztrátě sluchu. S takovými problémy se často všechno vrátí na své původní místo. Pokud k tomuto stavu dojde, může být pacient lehce masírován ušními boltci.

Jiné důvody mohou také vést ke komplikacím sluchových orgánů ve formě:

 1. Úraz hlavy.
 2. Tvorba sírových zátek v uších.
 3. Nemoci mozku.
 4. Požití cizího předmětu v uchu.

Proces hojení

Mnoho pacientů si klade otázku, co dělat, když ucho neslyší, ale nebolí to? V praxi existuje několik metod léčby, ale vše záleží na tom, jaká příčina dočasnou ztrátu sluchu způsobila.

Když se to začne zhoršovat, v akutním stadiu se pacientovi doporučuje používat naslouchátka nebo implantáty kochleárního typu. V rané fázi ztráty sluchové funkce se používá farmakoterapie a fyzioterapie.

Mezi hlavní způsoby obnovení sluchové činnosti patří:

 • Použití speciálních ušní kapky ve formě Anarin, Otipax.
 • Chirurgický zákrok.
 • Elektrická stimulace sluchového nervu.
 • Provádění fyzioterapeutických postupů.
 • Využití netradičních metod léčby ve formě aromaterapie, masáží, použití bylin.
 • Hygienické postupy.
 • Užívání léků.

Během těhotenství se neprovádí žádná léčba. Při užívání léků je třeba mít na paměti, že mnoho léků má kontraindikace. Jediná věc, kterou mohou těhotné ženy užívat, je glycin. To nejen uklidňuje nervy, ale také vede k přívodu krve do všech orgánů. Tato droga obnovuje fyzické a psychologické zdraví.

K obnovení sluchové funkce v dětství lékaři předepisují léky ve formě:

 1. Kyselina nikotinová.
 2. Euphilina.
 3. Papaverin.
 4. Dibazola.
 5. Caviton.

V tomto případě by užívání léků mělo být kombinováno se speciální dietou. Odborníci zjistili, že některá jídla mají příznivý vliv na sluchový výkon. Lékaři doporučují zahrnout do stravy rybí pokrmy. Tento produkt obsahuje mnoho vitamínů a minerálů, díky nimž je obnovena pracovní kapacita těla.

Pokud máte problémy se sluchem, vyvarujte se příjmu soli..

Preventivní opatření

Pokud pacientovo ucho neslyší a neslyší, stojí za to dodržovat několik doporučení, která pomohou zabránit ztrátě sluchu. To zahrnuje:

 1. Roční kontroly u otolaryngologa.
 2. Provádění ročního průzkumu. V dětství a v období těhotenství by se takové události měly provádět častěji..
 3. Snížení hladiny hluku.
 4. Vyloučení různých infekčních chorob. Pokud jsou zjištěny nemoci, měla by být provedena včasná léčba.
 5. Zabraňte pronikání vlhkosti do zvukovodu. Pokud se vám voda dostane do uší, pak odborníci doporučují dávat si turundochku do uší na několik hodin.
 6. Včasné hygienické postupy.
 7. Odmítnutí hlasité hudby. Toto opatření se vztahuje na mladé lidi, kteří rádi poslouchají hudbu celé hodiny ve sluchátkách..

Pokud má člověk při práci stres z hluku, doporučuje se používat speciální zařízení ve formě ucpávek do uší. Neignorujte problém, protože to povede pouze k většímu zhoršení zdraví..

U sluchového postižení ztrácí člověk schopnost normálně detekovat a rozumět zvukům. S úplnou ztrátou sluchu je tato schopnost zcela ztracena. Při částečné ztrátě sluchu je schopnost slyšet zachována, ale výrazně snížena. To přirozeně vážně ovlivňuje kvalitu života. Sluchově postižená osoba má potíže v socializaci, profesním a osobním životě.

Existuje mnoho důvodů pro ztrátu sluchu: od banálních dopravních zácp od akumulované síry po závažné zánětlivé procesy. Schopnost dobře slyšet velmi často s věkem klesá. Ke zlepšení stavu se používají léky a lidové recepty. Nejlepšího účinku dosáhnete kombinací obou metod..

Proč dochází k částečné ztrátě sluchu v jednom uchu? Jak napravit situaci a zlepšit sluch? Pojďme si o tom promluvit dnes, pojmenujme možné příčiny ztráty sluchu.

Pokud je ucho nedoslýchavé - jaké jsou důvody ?

Akumulace ušního mazu

Sirné zátky jsou jednou z nejběžnějších příčin. Vážně narušují průchod a vnímání zvuků. Pokud je akumulace malá, můžete se je pokusit rozpustit sami - kapejte 1–2 kapky peroxidu vodíku (3%) do zvukovodu. Pokud tato metoda nepomůže, budete se muset poradit s otolaryngologem.

Nepokoušejte se korek očistit vatovým tamponem. To může situaci jen zhoršit a poranit ušní bubínek..

Věkové změny

S věkem dochází k degenerativním změnám v lidském sluchovém systému. Většina lidí nad 60 let už neslyší tak dobře jako dřív. Mnoho lidí má částečnou ztrátu sluchu v jednom uchu. Kromě toho starší lidé obvykle vnímají nízké tóny normálně a s vysokými tóny se objevují potíže..

Dopad hluku

Popsaný problém je často pozorován u lidí žijících poblíž letiště nebo rušné dálnice. Dlouhodobé vystavení hluku postupně vede k oslabení vnímání zvuků.

Riziková skupina zahrnuje zaměstnance podniků, kde dochází k neustálému porušování přípustné hladiny hluku. To platí také pro ty, kteří rádi poslouchají hlasitou hudbu, na tom nezáleží, se sluchátky nebo bez nich. U všech těchto lidí je mnohem větší pravděpodobnost, že postupně ztratí schopnost normálně slyšet..

Infekce a nemoci

Ke ztrátě schopnosti normálně slyšet může dojít v důsledku nebo na pozadí infekčního onemocnění, zejména meningitidy, spalniček nebo příušnic. Částečná ztráta sluchu se může vyvinout na pozadí revmatoidní artritidy.

Schopnost normálně slyšet je negativně ovlivněna adenoidy, protože rostou a blokují Eustachovy trubice. Někdy adenoidy rostou tak velké, že člověk může úplně ztratit sluch. Také zvyšují riziko infekce zvukovodu..

Onemocnění jater, arteriální hypertenze, přítomnost nádorů a diabetes mellitus mají negativní vliv na sluch..

Zánětlivé procesy

Sluchové postižení obou nebo jednoho ucha je často způsobeno zánětem středního ucha - akutním nebo chronickým zánětem v kterékoli části ucha. V tomto případě vedou chyby během léčby a předčasné ukončení léčby k negativním důsledkům. Pokud je zánět středního ucha léčen správně a až do konce, problémy se sluchem obvykle nenastanou.

Trauma

Při traumatickém poranění mozku se riziko částečné ztráty sluchu významně zvyšuje. Při těžkých úrazech může být přímo zasaženo nejen sluchadlo, ale také ty části mozku, na kterých závisí vnímání zvuku.

Léky

Při užívání určitých léků se může objevit dočasné snížení schopnosti normálně slyšet. K tomu může zejména dojít v důsledku dlouhodobého užívání určitých antibiotik, nesteroidních protizánětlivých léků..

Pokud je vaše ucho nedoslýchavé - co dělat ?

Pokud si všimnete, že jste nedoslýchaví na obou nebo jen na jednom uchu, je lepší navštívit lékaře. Kromě toho musí být toto provedeno co nejdříve, aby bylo možné včas zjistit příčinu a zabránit chronizaci nemoci..

Po důkladném vyšetření a vyšetření lékař určí existující onemocnění a stanoví diagnózu. Na tom bude záviset další léčba. Pokud jsou důvodem sírové zátky, lékař je odstraní..

Pokud je ztráta sluchu způsobena změnami souvisejícími s věkem, bude pacientovi nabídnuto použití sluchadla. U stávajícího onemocnění odborník předepíše individuální konzervativní léčbu. V některých případech, jako je přítomnost adenoidů, bude nutná chirurgická léčba.

Lidové léky

Smíchejte propolisovou tinkturu s rostlinným olejem, dodržujte poměry: 1x3. Navlhčete malé bavlněné tampony (turundochka) výslednou směsí, vložte je do zvukovodu v noci. Léčba - měsíc.

Starým a účinným sluchadlem je vštípit cibulovou šťávu. Oloupejte velkou cibuli a posypte ji 1 lžičkou kmínu. Pečeme do měkka. Když vychladne, vytlačte teplý džus přes plátno, kapejte 2-3 kapky na každé ucho.

Dnes se stále více lidí obrací na otolaryngologa se stížnostmi na sluchové postižení bez zjevného bolestivého syndromu. Může to mít několik důvodů, od běžného nachlazení až po vážné poškození práce mozkových center..

Vypořádat se s etiologií onemocnění a zjistit skutečný původ onemocnění mohou pouze zkušení odborníci, které byste měli navštívit před zahájením léčby (ORL, audiolog, neurolog a další).

Pokud však vaše ucho nebolí, ale také neslyší a neexistuje způsob, jak naléhavě navštívit lékaře, můžete se pokusit zlepšit svůj stav sami některou z níže popsaných domácích metod. Nezapomeňte však, že se jedná pouze o dočasná opatření, která nezruší profesionální diagnostiku..

Známky ztráty sluchu

Pokud ucho nebolí, následující příznaky se mohou stát důvodem pro kontaktování audiologa:

 • Posloucháte šepot;
 • Řeč účastníků vám připadá nevýrazná, připomínající mumlání;
 • Je pro vás obtížné vnímat konverzaci v hlučném prostředí nebo když se schází velké množství lidí (například v autě, na veřejných místech, ve třídě);
 • V poslední době zvyšujete hlasitost svého rádia nebo televize.

Většina lidí si toto chování všimne a je znepokojena. Ale pokud ucho nebolí, pak často odložíme návštěvu lékaře a místo toho se jen přizpůsobíme situaci. Důvody však mohou být mnohem vážnější, než si myslíme, a léčba by měla být zahájena okamžitě.

Možné příčiny ztráty sluchu

Existuje mnoho faktorů, které mohou způsobit ztrátu sluchu u dospělých a dětí. Nejčastěji ucho nebolí, ale špatně slyší z následujících důvodů:

Samoléčba a nekontrolovaný příjem řady léků.

Takže hormonální a silná antifungální činidla, antibiotika řady aminoglykosidů a diuretik se vyznačují vysokou úrovní toxicity pro sluchový orgán. Je to jejich nekontrolovaný příjem, který může způsobit nevratné změny ve sluchové části ucha a v důsledku toho vést k hluchotě..

Krvácení do mozku nebo zablokování cévy, která se napájí přímo do vnitřního ucha.

Protože k těmto změnám dochází mimo hranice sluchového orgánu a již v oblasti mozku, člověk také nepociťuje bolest. Samozřejmě byste neměli hned zaznít poplach, protože mozkové krvácení není rýma nebo trávicí potíže, prostě se to nestane. Tomuto stavu obvykle předchází zranění a otřes mozku..

Ateroskleróza mozkových cév.

Jedná se o onemocnění související s věkem, které se vyvíjí postupně a není doprovázeno bolestí v oblasti uší..

Síra v uchu.

Tvorba a akumulace síry v uchu ucpává zvukovod a zabraňuje pronikání zvukových impulsů do nervových zakončení.

Kapalina vstupující do zvukovodu.

Po sprchování nebo koupání v bazénu je také běžné, že si všimneme ztráty sluchu v jednom nebo obou uších. Nejprve není bolest, ale pokud se nezbavíte vody ve zvukovodu, může to vést k nástupu zánětlivého procesu..

Ostrý hlasitý zvuk.

Klapka, která exploduje v blízkosti ucha, výstřel, výbuch nebo jiný silný zvukový puls, může zničit senzorické buňky v uchu a způsobit dočasnou hluchotu. Pokud ušní bubínek není poškozen, pak ucho nebolí, ale také neslyší.

Ucpané ucho způsobené chřipkou nebo SARS.

Z důvodu anatomických vlastností našeho těla může ztráta sluchu způsobit jakékoli onemocnění nosohltanu doprovázené otokem sliznice. Takže i při běžném nachlazení ucpání ucha naruší normální vnímání řeči partnera..

Onemocnění ledvin, meningitida, spalničky, příušnice a další infekční nemoci.

Chemoterapie, ozařování.

Docela vzácné provokující faktory, které průměrný člověk nemá k dispozici, ale přesto jsou.

V každém případě absence bolesti v případě poruchy sluchu není důvodem pro odmítnutí konzultace s odborníkem. A pouze s včasným doporučením ORL a audiologem si můžete uchovat schopnost slyšet po mnoho dalších let.

První pomoc při ucpání ucha

Pokud si všimnete, že jste začali slyšet horší v jednom nebo obou uších, musíte se tohoto příznaku naléhavě začít zbavovat. Typy gymnastiky a postupů přímo závisí na příčině, která vyvolala vznik kongesce.

V žádném případě byste se neměli pokoušet dostat si ho ostrými předměty nebo vatovými tampony. V opačném případě riskujete zranění ušního bubínku nebo zatlačení zátky ještě hlouběji do zvukovodu, čímž se zhorší váš stav.

Pokud nemůžete vyhledat kvalifikovanou pomoc, zkuste korek změkčit peroxidem vodíku nebo předehřátým olivovým olejem. Naneste několik kapek jednoho z těchto produktů a chvíli počkejte, až se vosk sám roztaví a vytéká z ucha..

Náhlý pokles tlaku.

Lidé se setkávají s náhlými změnami tlaku během letu v letadle, při sestupu z hory v autě nebo jen ve výtahu. Abyste se v této situaci zbavili přetížení, stačí hluboce zívat nebo polykat několikrát za sebou..

Pokud se vám při sprchování dostane voda do ucha a budete nedoslýchaví, zkuste skočit na jednu nohu s hlavou nakloněnou do strany. Musíte naklonit hlavu ve směru, ve kterém si všimnete přetížení: pokud vlevo, pak byste měli skočit na levou nohu a naopak. Pokud to nefunguje, zkuste ležet s teplou vyhřívací podložkou na problémovém uchu po dobu 15–20 minut..

Ucpané ucho s nachlazením.

Sluch během rýmy můžete obnovit pouze tím, že se zbavíte tohoto nepříjemného příznaku ARVI. Nejúčinnější metodou je opláchnutí nosu solným roztokem nebo solným roztokem až 4-5krát denně. Pomáhají také teplé obklady s boritým alkoholem přímo na ušní boltci..

Pokud je vaše ucho ostře blokováno, ale nebolí to.

Můžete zkusit jednoduchou gymnastiku. Chcete-li to provést, proveďte několik pohybů tam a zpět dolní čelistí, pak doleva a doprava. Jen buď opatrný. Neopatrná gymnastika může vést k dislokaci mandibulárního kloubu a opravit ji může pouze traumatolog.

Pokud žádná z výše uvedených metod nepomohla obnovit normální slyšitelnost, měli byste se v blízké budoucnosti pokusit vyhledat odborníka. Je nebezpečné odkládat návštěvu lékaře a objevit bolest. Koneckonců schopnost naslouchat světu kolem nás je jednou z hodnot, které nám dává příroda. A jakékoli zpoždění vás může o tento dar připravit.

Každý může čelit situaci, kdy ucho neslyší. V těchto případech musíte vědět, co dělat, protože příznak nejen způsobuje nepohodlí, ale může také naznačovat vážnou patologii. Nejčastěji se tyto problémy vyskytují po onemocněních uší, ale existuje mnoho dalších důvodů. Zvažme je podrobněji a také to, co můžete dělat doma.

Příčiny poruch a doprovodných příznaků

Mnoho lidí se alespoň několikrát v životě setkalo s problémem, když ucho náhle zhoršilo sluch. To nemusí vždy znamenat, že začnete ztrácet sluch, jev může být krátkodobý a zmizí sám. Existují však situace, kdy je patologický proces přítomen, takže byste je měli rozlišovat.

Příznaky naznačující patologii jsou:

 • člověk se cítí špatně;
 • dochází k nevolnosti a dalším příznakům intoxikace;
 • bolest hlavy;
 • autofonie;
 • přetížení;
 • pocit cizího předmětu ve zvukovodu;
 • ušní kroužky a vydává hluk.

Pokud člověk neslyší jen částečně, není to tak děsivé jako náhlá úplná hluchota. S takovými projevy musíte zacházet okamžitě..

Je důležité zjistit, proč nelze slyšet jedno nebo obě uši, aby bylo možné přijmout vhodná nápravná opatření. Důvody mohou být následující:

 • Zánět. Nejčastěji ucho přestane normálně slyšet během a po zánětu středního ucha. Akumulace exsudátu, otoky a dysfunkce Eustachovy trubice vedou k dočasné hluchotě. Po určitou dobu po zánětu středního ucha přetrvávají nepříjemné pocity, zejména u dítěte.
 • Neznámý předmět. Blokuje ucho a zabraňuje průchodu zvuku.
 • Síra. Vytvoří se zátky, které fungují jako špunty do uší a vyvolávají zánět.
 • Nádor. Porušuje vnitřní strukturu orgánu a po zvětšení blokuje jeho práci.
 • Voda. Po vstupu do zvukovodu se dočasně zhorší vedení zvuku.
 • Zranění., modřina, traumatické poranění mozku.
 • Tlak v uchu klesá. Poloha tympanické membrány je zkreslená a její citlivost klesá.
 • Neurologické poruchy. Problémy s receptory a nervovými zakončeními, poškození oblastí mozku odpovědných za sluch.

Pokud je ucho nedoslýchavé, ale zároveň vás neublíží, problém může spočívat ve vysokém krevním tlaku..

Levé nebo pravé ucho nebo obojí může přestat slyšet. Je důležité vědět, co dělat, aby se vaše uši vrátily do normálu..

Způsob eliminace porušení a jejich diagnostika

Co dělat doma, když jedno ucho těžko slyší? Řešení tohoto problému závisí na příčině, která jej vyvolala..

Pokud se porucha sluchu začne objevovat po koupání, pravděpodobně. Zkuste to protřepat nakloněním hlavy na jednu stranu. Táhnutím mušle dozadu a dolů narovnejte zvukovod. Několikrát polkněte. Zbývající vodu nasbírejte vatovým tamponem, ale příliš ji nehlubujte.

Když ucho zvoní a blokuje v důsledku poklesu tlaku, je možné provést speciální cvičení k vyrovnání. Zakryjte si uši dlaněmi a pak je ostře zatáhněte. Poté několikrát polkněte, doširoka otevřete ústa, simulujte žvýkání, zavřete nos a vydechněte. Alespoň jeden z těchto pohybů ulehčí váš stav..

Pokud mluvíme o důsledcích zánětu středního ucha, zde musíte užívat drogy. Je nutné odstranit zánět, otok a hromadění výtoku v uchu. Pokud vás bolí také ucho, vyzkoušejte muškátový džus, abyste zmírnili nepohodlí. Kapky s propolisem, boritým alkoholem pomohou. Doporučuje se použít tyto prostředky až poté, protože některé látky a postupy nejsou vhodné pro konkrétní typ zánětu středního ucha.

Poruchy sluchu se mohou objevit také při alergii. Takové podráždění může způsobit vývoj alergického otitis media. K úlevě od otoku se používají antihistaminika, antialergické pilulky, krémy a vazokonstrikční nosní kapky..

U dítěte se často nacházejí síry nebo cizí předměty v uších. Vzhledem k tomu, že blokují zvukovod, musí být odstraněny před zraněním orgánu. K extrakci se používají různé techniky: pinzeta, oplachování, rozpouštění sirných a voskových svíček. Nejlepší je svěřit provádění těchto manipulací specialistovi..

Pokud ucho zvoní a je obtížné jej slyšet, může to být způsobeno vystavením hlasitému zvuku. K odstranění následků mírného akustického traumatu stačí chvíli počkat. Pokud je membrána poškozená, musíte jít do nemocnice.

Mechanické poranění je léčeno dlouhodobě a pod dohledem lékaře. Pokud ucho kvůli prasklé membráně neslyší, je schopna růst společně sama. Pro rozsáhlé poškození je nutná tympanoplastika. Aby nedošlo ke zhoršení, zakryjte ucho vatou, abyste zabránili infekci a.

Příčiny ztráty sluchu mohou být vážnější a složitější: hluchota nebo ztráta sluchu. Existují dva hlavní typy patologií:

 • Vodivá ztráta sluchu. V souvislosti s vnějším a středním uchem dochází k narušení přenosu zvuku podél funkčního řetězce, ale většinu defektů lze odstranit léčbou nebo chirurgickým zákrokem.
 • Senzorineurální ztráta sluchu. Ovlivňuje senzorické receptory vnitřního ucha a vestibulárního kochleárního nervu, ale většina procesů je nevratná a jsou zapotřebí sluchadla.

Chcete-li zjistit přesnou diagnózu, musíte kontaktovat otolaryngologa, audiologa a neurologa. Problém je zvažován komplexně. Činnosti jako:

 • otoskopie;
 • otomikroskopie;
 • audiometrie;
 • tympanometrie;
 • vzorky ladiček;
 • radiografie.

Lékař, pokud je to možné, odstraní příčinu ztráty sluchu a řekne vám, co máte dělat a jak s ní v budoucnu zacházet. Často je možné provést domácí terapii, ale pouze po předběžném a předepsání jasného léčebného programu.

Prevence

Abyste výše uvedeným problémům nečelili, musíte udělat vše pro to, abyste je odstranili. Nejjednodušší preventivní opatření jsou:

 • Dbejte na to, aby vám do uší nevnikla voda. Vlhké prostředí podporuje zánět.
 • Včasné zahájení léčby zánětu středního ucha, protože po infekčním nebo alergickém onemocnění vzniká nejvíce komplikací.
 • Vyvarujte se poranění hlavy a uší samotných.
 • Správně provádějte hygienické postupy. Je důležité nejen pravidelně, ale také dělat to správně, abyste ho nezranili a nevedli k tvorbě sírových zátek.
 • Vyvarujte se hlasitých zvuků a vibrací, stejně jako dlouhodobé akustické expozice, poklesu tlaku.
 • Omezte používání ototoxických látek na ochranu nervů a senzorů.
 • Léčte rýmu, alergie a další nosohltanové problémy, abyste zabránili chronickému stavu.

Dalším důležitým pravidlem je posílení imunitního systému. Je třeba dodržovat zdravou výživu a životní styl.

Pokud přesto narazíte na problém a zlepšení stavu nepřijde po dlouhou dobu, doporučujeme konzultaci.

nějaká „skromná“ recenze... jako by někam spěchal

Příčiny sluchového postižení a metody léčby patologie

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují ztrátu sluchu. Tomuto problému čelí dospělí i děti. Fenomén, ve kterém člověk nemůže vnímat řeč, se nazývá hluchota a částečné porušení prahu sluchu se nazývá ztráta sluchu. Kromě toho dochází také k porušení fonemického sluchu, při kterém člověk těžko rozlišuje správnost zvuku slov (slova s ​​podobnými fonémy jsou slyšet stejným způsobem). V tomto článku se budeme zabývat příznaky patologie, příčinami jejího vzhledu a způsoby léčby..

Stupeň vývoje patologie

Existuje mezinárodní klasifikace sluchových postižení a klasifikace podle lokalizace poruch ve fungování sluchového orgánu. Pokud je ovlivněno střední nebo vnější ucho, pak se taková ztráta sluchu nazývá vodivá a pokud dojde k poruše funkce receptorů vnitřního ucha, pak senzorineurální (vyskytuje se nejčastěji). Kromě toho se tyto dva typy patologie mohou kombinovat, proto existuje třetí typ - smíšená porucha sluchu (nejvzácnější případ, ale nejtěžší).

Míra sluchového postižení je prahová hodnota vnímání osoby minimálním objemem. Zvažte klasifikaci v následující tabulce.

NapájeníRozsah slyšitelnosti (decibely)Vzdálenost, na kterou může člověk stále vnímat zvuky (metry)
Snadný20 až 30Čtyři až šest
Průměrný31 až 50jedna až čtyři
Těžký51 až 70Až metr
Hluboký71 až 90hluchota

Patologie se zpravidla může vyvíjet postupně po celý život nebo rychle.

Způsob léčby závisí na stupni sluchového postižení, proto je důležité včas kontaktovat vysoce kvalifikovaného odborníka, který určí závažnost vývoje patologie a příčinu jejího výskytu. Čím dříve navštívíte svého lékaře, tím větší je pravděpodobnost, že snížíte riziko úplné ztráty sluchu..

Důvody

Nemoc může být vrozená a získaná. Nejprve se podívejme na příčiny přetrvávající poruchy sluchu, které se objevily od útlého věku:

 1. Pokud žena měla během těhotenství infekční onemocnění, jako je chřipka, spalničky nebo zarděnky.
 2. Dědičná predispozice.
 3. Konstantní pronikání vlhkosti do zvukovodu, což může způsobit zánětlivý proces.
 4. Vzhledem k tomu, že práce začaly předčasně.
 5. Pokud je dítě při narození zraněno.
 6. Pokud těhotná žena pravidelně užívala léky s antibakteriálním účinkem nebo které se nedoporučovaly pro nastávající matky.
 7. Komplikace po těžkých infekčních onemocněních.
 8. Pokud má dítě rýmu nebo má zvětšené adenoidy.

Fonemická porucha sluchu se vyskytuje u dětí, které nejsou schopny analyzovat a syntetizovat zvuky řeči bez pomoci logopeda a dalších cvičení. Tento jev není příliš nebezpečný, vyžaduje zvláštní pozornost rodičů..

Zvažme hlavní příčiny poškození sluchu:

 • Důsledek zánětlivého procesu v uchu nebo infekční onemocnění, jako je zánět středního ucha.
 • Vytvoření sirné zátky, která zcela uzavírá zvukovod.
 • Sluchové postižení související s věkem.
 • Komplikace po ototoxických lécích.
 • Pokud má osoba zranění ucha nebo hlavy.
 • Pravidelný pobyt na hlučných místech, neustálé používání sluchátek.

Pokud narazíte na skutečnost, že ucho neslyší, ale nebolí, nejpravděpodobnějším důvodem je vytvoření ušní zátky. Tento jev se často projevuje po sprchování, protože vlhkost, která se dostane do zvukovodu, nabobtná a úplně zablokuje zvukovod. Důvod, proč ucho neslyší dobře, ale nebolí, je také důsledkem nachlazení, poranění hlavy, tlakového rázu, vniknutí vody do ucha nebo mechanického poškození zvukovodu..

V následující tabulce jsou uvedeny skupiny důvodů, které ovlivňují konkrétní typ ztráty sluchu.

PohledFaktory
Vodivý
 • Ušní vady;
 • Přítomnost cizího předmětu v zvukovodu;
 • Místa se znečištěným vzduchem;
 • Otoskleróza;
 • Otitis;
 • Narušení řetězce sluchové kosti.
Senzorineurální
 • Menierův syndrom;
 • Furuncle;
 • Genetická predispozice;
 • Účinek léků;
 • Nemoc ledvin;
 • Zlomenina spánkové kosti;
 • Akustické nervové rakoviny;
 • Důsledky meningitidy, chřipky, příušnic.

Dříve byla porucha sluchu častější u starších lidí, ale dnes, kvůli nárůstu počtu různých koncertů, znečištění ovzduší a pravidelnému používání sluchátek mladými lidmi, první kategorie populace nezabírá větší procento získání této patologie..

Příznaky

Zvažte známky získané poruchy sluchu. Pokud máte sluchové postižení, zpravidla požádáte partnera, aby zopakoval, co říká, na hlučných místech vnímáte řeči tvrdě, často zvyšujete hlasitost televize, je těžké rozpoznat, co dítě říká. Navíc může sluchově postižený slyšet hluk, zvonit v uších nebo hlasitě mluvit.

Emocionálně dochází k neustálému podráždění při kontaktu s lidmi, napětí, nervozitě, když se snažíte něco slyšet. Lidé s touto patologií se často vyhýbají komunikaci nebo novým známostem..

Pokud porucha sluchu souvisí se zdravotním stavem, mohou se objevit následující příznaky:

 • Bolest v uchu;
 • Dopravní zácpy;
 • Smyslové poškození;
 • Rýma;
 • Výtok v postiženém uchu
 • Bolest hlavy;
 • Zvýšení teploty;
 • Závrať;
 • Nevolnost nebo zvracení.

Zvažte příznaky dítěte, které je nedoslýchavé:

 1. Až rok se dítě ještě nepokusilo vydat zvuk nebo vyslovit slovo;
 2. Dítě nevnímá jeho přitažlivost;
 3. Pasivně reaguje na tvrdé hlasité zvuky;
 4. Dítě nevěnuje pozornost zdroji, který reprodukuje zvuk.

To znamená, že existuje široká škála příznaků patologie, proto není obtížné určit její vývoj v prvních fázích. Při prvních příznacích se poraďte s lékařem, který vám diagnostikuje a předepíše správnou léčbu.

Opravné prostředky

Diagnostika

Při prvních příznacích patologie je nutné konzultovat s otolaryngologem. Nejprve odborník provede zkoušku a položí nezbytné otázky. Dále lékař zpravidla řídí následující vyšetření:

 • Ostrost sluchu se stanoví pomocí audiometrické studie;
 • Sluchový nerv je stimulován ottoakustickou emisí, aby se otestovala jeho odpověď;
 • Tympanometrie se používá ke kontrole pohyblivosti bubínku a funkce středního ucha.

Kromě toho existují další testy, jako je MRI, CT nebo rentgenové záření spánkových kostí..

Pokud je vaše ucho ucpané tlakovým rázem, pomůže vám polykací cvičení nebo prodloužené zívnutí. Pokud je příčinou ztráty sluchu vniknutí vody, musíte ležet na boku přetíženým uchem dolů, zatáhnout za ušní lalůček a usrkávat. K odstranění ucpání ucha nikdy nepoužívejte cizí předměty. Na nachlazení použijte kapky, které mohou zmírnit otoky Eustachovy trubice. Pokud se v uchu vytvoří sirná zátka, poraďte se s lékařem, odborník vám může rychle a bezbolestně pomoci. Pokud jste si jisti, že to zvládnete sami, použijte ke změkčení a odstranění korku peroxid vodíku. Kromě toho existuje mnoho lidových prostředků k odstranění zástrčky. Pokud je ucho po vyčištění stále ucpané, je nutná další diagnostika.

Pokud se objeví porucha sluchu v důsledku nemoci

Pokud je porucha sluchu způsobena otosklerózou, lékař zpravidla předepisuje komplex léků, včetně vápníku, vitamínů A, B a E, fosforu a bromu. Účinnou metodou je navíc elektroforéza. Fyzioterapie hodně pomáhá. Pacientovi jsou také předepsány prostředky, které normalizují metabolismus a přívod krve do sluchového nervu. V některých případech je nutná operace.

U zánětlivých onemocnění jsou předepsány léky s antivirovým a antibakteriálním účinkem. Antihistaminika jsou účinná při alergických reakcích.

Populární metodou pro eliminaci sluchových vad je použití fyzioterapeutických přístrojů. Tato metoda má mnoho pozitivních výsledků, protože vibroakustická expozice v kombinaci s elektrickými impulsy a infračerveným laserovým zářením stimuluje vlasové buňky sluchového nervu, čímž zlepšuje sluch pacienta..

Vrozená vada

Pokud je ztráta sluchu vrozenou vadou, je jedinou možností použití naslouchátka. Rehabilitaci dětí se sluchovým postižením pomocí této metody lze provádět od prvních dnů života, proto je důležité vadu včas identifikovat. Čím dříve vaše dítě začne nosit sluchadlo, tím efektivnější bude korekce sluchu. Doporučuje se používat po čtyřech měsících, protože po devíti měsících bude účinek horší. Nebojte se ukázat dítě lékaři, pokud existuje patologie, je nutný včasný kontakt se sluchovým centrem. Čím dříve dítěti pomůžete, tím menší je riziko, že dítě bude mít vývojové problémy. Je třeba poznamenat, že u dětí se v prvních dvou letech života (v období, kdy dítě ještě nezačalo mluvit) vyvíjí více než 80% případů ztráty sluchu.

Sluchadlo je vybíráno individuálně, proto je důležité provést vysoce kvalitní diagnostickou studii, která pomůže určit stupeň sluchového postižení a jeho typ. Na základě audiogramu se provádí výběr a nastavení sluchadla. Vezměte prosím na vědomí, že vývoj vašeho dítěte závisí na gramotnosti specialisty a závažnosti přístupu k výběru zařízení. Zařízení "Transair-07" a "Auditon" získaly popularitu, mají nejlepší účinnost a obrovské množství pozitivních výsledků při korekci sluchu u dětí.

To znamená, že dnes existuje mnoho metod pro včasnou diagnostiku defektu. Nyní sluchové postižení není věta, lze takovou patologii zcela eliminovat v mnoha fázích pomocí speciálního přístroje ke zlepšení kvality života pacienta.